Patch Update 8/5/2562

1.แบ๊คอัพข้อมูลเซิฟเวอร์ทั้งหมด และตรวจเช็คเทสระบบตัวเซิฟเวอร์
2.ขยายระยะเวลาการขายกล่องสุ่มวันแรงงาน ไปถึงวันที่ 22/5/62
3.เพิ่มร้านขายของ D12 Moon ที่โฮตานหน้าร้านยา

4.เพิ่มกิจกรรมน้องหมวย ในเวลา 12.00/14.00/20.00/00.00

กติกาและวิธีการเล่น

เวลาที่สามาถเล่นได้คือ 12.00/14.00/20.00/00.00
ระยะเวลาการสมัคร (เวลาสมัคร10นาที)
ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม (20นาที)
เมื่อเข้าไปแล้วผู้เล่นต้องทำการฆ่ามอนทั้งหมดในนั้นเพื่อรับกุนแจไปเปิดประตู หลังจากนั้นเดินไปทางเดินเรื่อยๆจะเจอธง
ให้นำธงกลับมายังฐานของตัวเองและคุ้มกันไม่ให้อีกฝ่ายเข้ามาแย่งธงจนกว่าจะหมดเวลา

 

 

 

 

 

COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED