Patch Update 1/3/2562

1.แบ๊คอัพข้อมูลเซิฟเวอร์ทั้งหมด และตรวจเช็คเทสระบบตัวเซิฟเวอร์
2.เพิ่มกล่องสุ่มพรีเมี่ยมboxโดยของจะถูกเปลี่ยนทุกๆ 1อาทิตย์

สัตว์เก็บของ Histoire


3.ปรับปรุงระบบให้เช็คไอพีผ่านตัวเกมได้
4.เพิ่มชุดแฟชั่นใหม่ในร้านค้า Arena
 

 

 

 

 

COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED