Patch Update 8/8/2561

 

1.อัพเดทกล่องสุ่ม Gacha Box #6 ดูรายละเอียดได้จากลิงค์นี้ >>>Gacha Box#6<<<

2.อัพเดทชุดแฟชั่นจากกล่องสุ่มกาชา #6 และลงขายที่ NPC ร้านค้าน้องแพะ กลางเมืองโฮตาน

 

 

COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED