Patch Update 6/6/2561

 

- อัพเดท NCP ร้านขายของกิจกรรมกลางเมืองโฮตานลงไอเทมชุดแฟชั่น ฉายา สัตว์เก็บของ(ใช้เหรียญบอสUniqueในการแลกเปลี่ยน) และใบแลกเปลี่ยน Silk ระหว่างผู้เล่น

 

หมายเหตุ : สำหรับกล่องสุ่ม Gacha Box สามารถกดได้เฉพาะเมืองโฮตานและฉางอันเท่านั้น หากผู้เล่นทำการกดกล่องสุ่ม Gacha ในแมพอื่นๆและไม่ได้รับไอเทมทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นเพราะถือว่าแจ้งให้ทราบแล้ว (สาเหตุจากที่กดกล่องสุ่ม Gacha แมพอื่นไม่ได้ เกิดจากกล่องสุ่มไม่สามารถดึงข้อมูลจากเครื่องเซิฟเวอร์อีกเครื่องหนึ่งได้ เพราะทางทีมงานใช้เครื่องเซิฟเวอร์ 2เครื่องในการรันเซิฟเกม Blackrogue เพื่อความเสถียรของตัวเซิฟเวอร์มากที่สุด และทำให้เซิฟออกมาดีที่สุด แต่ก็เกิดปัญหาของกล่องสุ่มดังกล่าว ซึ่งทางทีมงานจะแก้ไขในการปิดปรังปรุงเซิฟเวอร์ประจำสัปดาห์ในครั้งต่อไป)

 

 

COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED