Patch Update 26/9/2561

 

1.แก้ไขวาปเมืองโฮตานไปเมืองอเล็กที่หายไปให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม

2.เพิ่มสัตว์ขนของขายที่ NPCคนเลี้ยงม้า ซาลิฮา เมืองโฮตานอีก3ชนิด Fire Bull(Lv.60),Kunlun ox(Lv.75),Indian ox(Lv.90)

3.ปิดระบบภาษีบ้านกิล Fortress War และแก้ไขรายละเอียดของรางวัลกิลวอดูจากได้ลิงค์นี้ >>>รายละเอียด Fortress War<<<

4.แก้ไขชื่อกล่องสุ่ม Gacha Box Limited Edition เป็นกล่อง Gacha Bird Box (รายละเอียดไอเทมในกล่องสุ่มยังเหมือนเดิม)

5.เพิ่มกล่องสุ่ม Gacha Dragon Box ลงในไอเทมมอล F10 ดูรายละเอียดได้จากลิงค์นี้ >>>Gacha Dragon Box<<<

6.นำกล่อง Gacha Lucky Box และ Bitcoin Box ออกจาก NPC น้องแพะกลางเมืองโฮตาน และนำกล่องสุ่มใหม่เข้ามาแทน 2กล่อง รายละเอียดกล่องใหม่ ดังนี้

     6.1 กล่องสุ่มหินออฟD10(ราคา5m) เมื่อกดใช้งานจะสุ่มหินออฟD10 และมีโอกาศที่จะได้กล่องสุ่มไอเทม Set Roc (D10)

     6.2 กล่องสุ่มหินออฟD11(ราคา10m+10เหรียญBitcoin) เมื่อกดใช้งานจะสุ่มหินออฟD11 และมีโอกาศที่จะได้กล่องสุ่มไอเทมโนว่า (D11)

(***หมายเหตุ : โดยกล่องใหม่ที่นำเข้ามาแทนกล่องเดิมจะมีโอกาศได้กล่องสุ่มไอเทม Set Roc (D10)และกล่องสุ่มไอเทมโนว่า (D11)มากกว่าเดิม3เท่า*** )

 

 

COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED