Patch Update 18/9/2561

 

1.เพิ่มวาปเข้าดันอาชีพตรงกลางวาปเมืองโฮตาน

2.เพิ่มห้องสำหรับเลเวลให้ผู้เล่นสามารถเข้าไปเลเวลตั้งแต่เลเวล1-90(เข้าได้ไม่จำกัดเลเวล) วาปเข้าห้องพื้นที่เก็บเลเวลได้ที่วาปเมืองโฮตาน(ข้อ10)

3.โปรโมชั่นเติมเงินสุดคุ้มครั้งที่ 3 เปลี่ยนเฉพาะกล่องสุ่มโปรโมชั่นรายละเอียดกล่องสุ่มโปรโมชั่นดูได้จากลิงค์นี้ >>>โปรโมชั่นสุดคุ้มครั้งที่ 3<<<

4.เพิ่มกล่องสุ่ม Lotto Box ลงในไอเทมมอล F10 ดูรายละเอียดได้จากลิงค์นี้ >>>Lotto Box<<<

 

COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED