Patch Update 18/7/2561

 

1.ปรับราคาบัพไอเทม WingGodBlessing อัพเดทราคาใหม่ 500m

2.เปลียนสไตล์อาวุธของ D10 ทั้งหมดตามคลิปด้านล่าง

 

 

3.เพิ่มสัตว์ขนของ แองกี้เบิร์ด(วิ่งไว6m) ลงขายในไอเทมมอล F10

 

 

COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED