Blackrogue & Silkroad | กฎกติกา มารยาท

1.

ห้ามด่าทอทีมงาน และผู้เล่นด้วยกันเอง ด้วยคำพูดที่หยาบคาย คุกคามสื่อทางเพศและพาดพิงไปถึง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และบุคคลที่มีพระคุณ

 •  บทลงโทษการทำผิดครั้งที่ 1 แบนห้ามพูดหรือห้ามพิมพ์ในเกม 1 วัน
 •  บทลงโทษการทำผิดครั้งที่ 2 แบนห้ามพูดหรือห้ามพิมพ์ในเกม 3 วัน
 •  บทลงโทษการทำผิดครั้งที่ 3 แบนห้ามพูดหรือห้ามพิมพ์ในเกม 7 วัน
 •  บทลงโทษการทำผิดครั้งที่ 4 แบนห้ามพูดหรือห้ามพิมพ์ในเกม 15 วัน

 •  บทลงโทษการทำผิดครั้งที่ 5 แบนไอดีและไอพีที่เกี่ยวข้องถาวร

   
2.

ทางทีมงานไม่สนับสนุนการเล่นพนันหรือซื้อขายไอเทมภายในเกมด้วยเงินจริง

 •  กรณีมีการซื้อขายด้วยเงินจริง และเกิดการฉ้อโกง ทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

   
3.

ห้ามทำการแจ้งข้อมูลที่เป็นเท็จต่อทีมงาน ไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม

 •  บทลงโทษ ระงับการใช้งานไอดีจนกว่าจะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง

 •   หมายเหตุ หากทีมงานตรวจสอบพบสามารถลงโทษได้ทันที

   
4.

ห้ามใช้ข้อผิดพลาด (Bug) ของเกมเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งภายในและภายนอกเกม

 •  ทีมงานจะมีการลงโทษตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อาทิ การลดเลเวลตัวละคร การลบไอเทมภายในไอดีออก การระงับไอดีตัวละครชั่วคราว และรวมถึงการระงับไอดีถาวรด้วยเช่นเดียวกัน ในกรณีเช่นนี้ หากเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจของผู้เล่น ทีมงานจะพิจารณาปรับเปลี่ยนหรือยกเว้นการลงโทษแล้วแต่กรณี

   
5.

ห้ามกระทำการใด ๆ อันเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือดิสเครดิตของเซิฟเวอร์เด็ดขาด

 •  บทลงโทษ ระงับการใช้งานไอดีโดยไม่มีการตักเตือน หรืออยู่ที่ดุลพินิจของGM

   
6.

ห้ามใช้โปรแกรมช่วยเล่นนอกเหนือจากโปรแกรมที่ทางเซิฟเวอร์ได้เตรียมจัดไว้ให้เท่านั้น ถ้าเป็นโปรแกรมนอกเหนือจากนั้นถือว่าผิดกฏเช่น Mbot เป็นต้น

 •  บทลงโทษ ระงับการใช้งานไอดีที่ทำผิด รวมทั้งไอดีและไอพีที่มีความเกี่ยวข้องทั้งหมดแบนถาวร

   
7.

ID และ Password ในการเข้าเล่นเกมถือเป็นความลับของผู้เล่นที่ต้องรักษาไว้เป็นอย่างดีที่สุด

 •  หมายเหตุ กรณีเกิดไอเท็มหรือของสูญหายจากการให้ไอดีผู้เล่นคนหรือยินยอมให้ก็ตาม ทีมงานจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นอย่าให้ข้อมูล ID Password กับผู้เล่นท่านอื่น

 •  หมายเหตุ GM จะไม่ทำการขอไอดีและพาสเวิสหรือข้อมูลส่วนตัวเด็ดขาด ยกเว้นความจำเป็นจะขอแค่ไอดีอย่างเดียวเท่านั้น

   
8.

การสมัคร ID และ Password กรุณาใช้ข้อมูลที่ยืนยันถึงตัวท่านเอง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง

 •  หมายเหตุ กรณีลืม ID Password หรือข้อมูลอื่น ๆ บางอย่างที่เกี่ยวกับการสมัครไม่ได้ จะต้องให้ข้อมูลที่ใกล้เคียง และที่จำได้ ที่อ้างอิงว่าท่านเป็นเจ้าของไอดีนั้น ทีมงานจะพิจารณาก่อนเพื่อความปลอดภัยต่อไอดีนั้น

 •  หมายเหตุ กรณีมีการให้ข้อมูลไม่ตรงกับข้อมูลที่สมัคร ทีมงานจะไม่อนุญาตให้ใช้งานไอดีนั้นเด็ดขาด


-

กรณีมีปัญหาหรือไม่เข้าใจข้อมูลบางประการ อนุญาตให้มาสอบถามด้วยเหตุผลและใช้ถ้อยคำสุภาพในการติดต่อสอบถาม

-

กรณีที่ทีมงานตรวจพบความผิดปกติของตัวละครผู้เล่นซึ่งที่มีผลกับระบบเกม ทีมงานมีสิทธิ์ที่จะระงับไอดีไว้ตรวจสอบได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

-

ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้

-

การตัดสินของทีมงานถือเป็นข้อสิ้นสุด
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED