ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

Blackrouge & Silkroad | Boss rank June 2019

top 10 killers for

All Uniques

Name:
o_Dew_o       Tigergirl : 249
      Cerberus : 269
      CAPTAIN IVY : 284
      URUCHI : 328
      ISYUTARU : 300
      LORD YARKAN : 40
      DEMON SHAITAN : 57
      KIDEMONAS :
Kills: 1527
Name:
IIJUSTINII       Tigergirl : 58
      Cerberus : 47
      CAPTAIN IVY : 51
      URUCHI : 47
      ISYUTARU : 49
      LORD YARKAN : 64
      DEMON SHAITAN : 69
      KIDEMONAS :
Kills: 385
Name:
HANUMAN       Tigergirl : 52
      Cerberus : 97
      CAPTAIN IVY : 55
      URUCHI : 40
      ISYUTARU : 17
      LORD YARKAN : 26
      DEMON SHAITAN : 4
      KIDEMONAS :
Kills: 291
Name:
Charisma       Tigergirl : 31
      Cerberus : 20
      CAPTAIN IVY : 20
      URUCHI : 24
      ISYUTARU : 19
      LORD YARKAN : 5
      DEMON SHAITAN : 110
      KIDEMONAS :
Kills: 229
Name:
SHINTO       Tigergirl : 11
      Cerberus : 15
      CAPTAIN IVY : 16
      URUCHI : 10
      ISYUTARU : 31
      LORD YARKAN : 17
      DEMON SHAITAN : 92
      KIDEMONAS :
Kills: 192
Name:
SweeT       Tigergirl : 13
      Cerberus :
      CAPTAIN IVY :
      URUCHI : 13
      ISYUTARU : 16
      LORD YARKAN : 33
      DEMON SHAITAN : 29
      KIDEMONAS :
Kills: 104
Name:
oRayleiGh       Tigergirl : 36
      Cerberus :
      CAPTAIN IVY : 24
      URUCHI : 11
      ISYUTARU : 8
      LORD YARKAN :
      DEMON SHAITAN :
      KIDEMONAS :
Kills: 79
Name:
oScarlet       Tigergirl : 9
      Cerberus : 1
      CAPTAIN IVY :
      URUCHI : 1
      ISYUTARU : 13
      LORD YARKAN : 9
      DEMON SHAITAN : 29
      KIDEMONAS :
Kills: 62
Name:
Storm_Shadow       Tigergirl : 10
      Cerberus : 9
      CAPTAIN IVY : 5
      URUCHI : 4
      ISYUTARU :
      LORD YARKAN : 7
      DEMON SHAITAN : 3
      KIDEMONAS :
Kills: 38
Name:
Liu_lnw       Tigergirl : 20
      Cerberus :
      CAPTAIN IVY :
      URUCHI : 4
      ISYUTARU : 2
      LORD YARKAN :
      DEMON SHAITAN :
      KIDEMONAS :
Kills: 26

top 10 killers for

tigergirl

Name: o_Dew_o
Kills: 249
Kills: 58
Name: HANUMAN
Kills: 52
Name: oRayleiGh
Kills: 36
Name: Charisma
Kills: 31
Name: Liu_lnw
Kills: 20
Name: SweeT
Kills: 13
Kills: 12
Name: SHINTO
Kills: 11
Kills: 10

top 10 killers for

cerberus

Name: o_Dew_o
Kills: 269
Name: HANUMAN
Kills: 97
Kills: 47
Name: Charisma
Kills: 20
Name: SHINTO
Kills: 15
Kills: 9
Name: 082669no
Kills: 3
Kills: 2
Name: oScarlet
Kills: 1
Name: Boy__Time
Kills: 1

top 10 killers for

captain ivy

Name: o_Dew_o
Kills: 284
Name: HANUMAN
Kills: 55
Kills: 51
Name: oRayleiGh
Kills: 24
Name: Charisma
Kills: 20
Name: SHINTO
Kills: 16
Kills: 5
Name: Alexius
Kills: 2
Kills: 2

top 10 killers for

uruchi

Name: o_Dew_o
Kills: 328
Kills: 47
Name: HANUMAN
Kills: 40
Name: Charisma
Kills: 24
Name: SweeT
Kills: 13
Kills: 11
Name: oRayleiGh
Kills: 11
Name: SHINTO
Kills: 10
Kills: 7
Name: Liu_lnw
Kills: 4

top 10 killers for

Isyutaru

Name: o_Dew_o
Kills: 300
Kills: 49
Name: SHINTO
Kills: 31
Name: Charisma
Kills: 19
Name: HANUMAN
Kills: 17
Name: SweeT
Kills: 16
Name: oScarlet
Kills: 13
Name: oRayleiGh
Kills: 8
Kills: 5
Name: Liu_lnw
Kills: 2

top 10 killers for

Lord Yarkan

Kills: 64
Name: o_Dew_o
Kills: 40
Name: SweeT
Kills: 33
Name: HANUMAN
Kills: 26
Name: SHINTO
Kills: 17
Name: oScarlet
Kills: 9
Kills: 7
Name: Charisma
Kills: 5
Kills: 5
Kills: 3

top 10 killers for

Demon Shaitan

Name: Charisma
Kills: 110
Name: SHINTO
Kills: 92
Kills: 69
Name: o_Dew_o
Kills: 57
Name: oScarlet
Kills: 29
Name: SweeT
Kills: 29
Name: Andromeda
Kills: 15
Name: HANUMAN
Kills: 4
Kills: 4
Kills: 3

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

EASY

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันพุธ
เวลา 14.00น. - 17.00น.
UNITY
ปิดบ้าน
ปิดบ้าน
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED