ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

Blackrouge & Silkroad | Boss rank March 2020

top 10 killers for

All Uniques

Name:
oDarkWizardo       Tigergirl : 129
      Cerberus : 187
      CAPTAIN IVY : 185
      URUCHI : 140
      ISYUTARU : 182
      LORD YARKAN : 192
      DEMON SHAITAN : 166
      KIDEMONAS :
Kills: 1181
Name:
llWavell       Tigergirl : 103
      Cerberus : 85
      CAPTAIN IVY : 123
      URUCHI : 96
      ISYUTARU : 108
      LORD YARKAN : 78
      DEMON SHAITAN : 113
      KIDEMONAS :
Kills: 706
Name:
Carlipsor       Tigergirl : 83
      Cerberus : 75
      CAPTAIN IVY : 68
      URUCHI : 104
      ISYUTARU : 76
      LORD YARKAN : 79
      DEMON SHAITAN : 52
      KIDEMONAS :
Kills: 537
Name:
_Taro       Tigergirl : 53
      Cerberus : 8
      CAPTAIN IVY : 50
      URUCHI : 59
      ISYUTARU : 55
      LORD YARKAN : 55
      DEMON SHAITAN : 55
      KIDEMONAS :
Kills: 335
Name:
llOUVu       Tigergirl : 50
      Cerberus : 72
      CAPTAIN IVY : 40
      URUCHI : 49
      ISYUTARU : 50
      LORD YARKAN : 37
      DEMON SHAITAN : 34
      KIDEMONAS :
Kills: 332
Name:
Noey       Tigergirl : 17
      Cerberus : 20
      CAPTAIN IVY : 27
      URUCHI : 31
      ISYUTARU : 32
      LORD YARKAN : 22
      DEMON SHAITAN : 27
      KIDEMONAS :
Kills: 176
Name:
con_       Tigergirl : 40
      Cerberus : 32
      CAPTAIN IVY : 19
      URUCHI : 11
      ISYUTARU : 8
      LORD YARKAN : 3
      DEMON SHAITAN : 10
      KIDEMONAS :
Kills: 123
Name:
_Kaido_       Tigergirl : 24
      Cerberus : 15
      CAPTAIN IVY : 26
      URUCHI : 25
      ISYUTARU : 13
      LORD YARKAN : 10
      DEMON SHAITAN : 3
      KIDEMONAS :
Kills: 116
Name:
calipsor       Tigergirl : 11
      Cerberus : 32
      CAPTAIN IVY : 20
      URUCHI : 24
      ISYUTARU : 16
      LORD YARKAN : 11
      DEMON SHAITAN :
      KIDEMONAS :
Kills: 114
Name:
KING_OF_GODS       Tigergirl : 19
      Cerberus : 4
      CAPTAIN IVY : 15
      URUCHI : 10
      ISYUTARU : 9
      LORD YARKAN : 9
      DEMON SHAITAN : 20
      KIDEMONAS :
Kills: 86

top 10 killers for

tigergirl

Kills: 129
Name: llWavell
Kills: 103
Name: Carlipsor
Kills: 83
Name: _Taro
Kills: 53
Name: llOUVu
Kills: 50
Name: con_
Kills: 40
Name: _Kaido_
Kills: 24
Kills: 19
Name: Noey
Kills: 17
Name: Nitrous
Kills: 16

top 10 killers for

cerberus

Kills: 187
Name: llWavell
Kills: 85
Name: Carlipsor
Kills: 75
Name: llOUVu
Kills: 72
Name: calipsor
Kills: 32
Name: con_
Kills: 32
Name: Noey
Kills: 20
Name: G__na
Kills: 18
Kills: 16
Name: _Kaido_
Kills: 15

top 10 killers for

captain ivy

Kills: 185
Name: llWavell
Kills: 123
Name: Carlipsor
Kills: 68
Name: _Taro
Kills: 50
Name: llOUVu
Kills: 40
Name: Noey
Kills: 27
Name: _Kaido_
Kills: 26
Name: calipsor
Kills: 20
Name: con_
Kills: 19
Name: Hajime
Kills: 18

top 10 killers for

uruchi

Kills: 140
Name: Carlipsor
Kills: 104
Name: llWavell
Kills: 96
Name: _Taro
Kills: 59
Name: llOUVu
Kills: 49
Name: Noey
Kills: 31
Name: _Kaido_
Kills: 25
Name: calipsor
Kills: 24
Name: con_
Kills: 11
Name: lnwl2OQUE
Kills: 11

top 10 killers for

Isyutaru

Kills: 182
Name: llWavell
Kills: 108
Name: Carlipsor
Kills: 76
Name: _Taro
Kills: 55
Name: llOUVu
Kills: 50
Name: Noey
Kills: 32
Name: calipsor
Kills: 16
Name: lnwl2OQUE
Kills: 16
Name: _Kaido_
Kills: 13
Name: IIIl
Kills: 10

top 10 killers for

Lord Yarkan

Kills: 192
Name: Carlipsor
Kills: 79
Name: llWavell
Kills: 78
Name: _Taro
Kills: 55
Name: llOUVu
Kills: 37
Name: Noey
Kills: 22
Name: IIIl
Kills: 15
Name: _VAICS_
Kills: 12
Name: calipsor
Kills: 11
Name: NoLand
Kills: 11

top 10 killers for

Demon Shaitan

Kills: 166
Name: llWavell
Kills: 113
Name: _Taro
Kills: 55
Name: Carlipsor
Kills: 52
Name: llOUVu
Kills: 34
Name: Noey
Kills: 27
Kills: 23
Name: Hajime
Kills: 20
Kills: 20
Name: lnwl2OQUE
Kills: 14

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

EASY

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันพุธ
เวลา 14.00น. - 17.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Unique
ปิดบ้าน
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED