ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

Blackrouge & Silkroad | Boss rank February 2020

top 10 killers for

All Uniques

Name:
oDarkWizardo       Tigergirl : 70
      Cerberus : 207
      CAPTAIN IVY : 164
      URUCHI : 123
      ISYUTARU : 113
      LORD YARKAN : 151
      DEMON SHAITAN : 149
      KIDEMONAS :
Kills: 977
Name:
EMBER       Tigergirl : 15
      Cerberus : 46
      CAPTAIN IVY : 27
      URUCHI : 47
      ISYUTARU : 31
      LORD YARKAN : 54
      DEMON SHAITAN : 50
      KIDEMONAS :
Kills: 270
Name:
SINGLe       Tigergirl : 48
      Cerberus : 23
      CAPTAIN IVY : 39
      URUCHI : 30
      ISYUTARU : 50
      LORD YARKAN : 23
      DEMON SHAITAN : 23
      KIDEMONAS :
Kills: 236
Name:
Rashida       Tigergirl : 49
      Cerberus :
      CAPTAIN IVY : 53
      URUCHI : 51
      ISYUTARU : 21
      LORD YARKAN : 11
      DEMON SHAITAN : 3
      KIDEMONAS :
Kills: 188
Name:
llwswssu       Tigergirl : 15
      Cerberus : 25
      CAPTAIN IVY : 21
      URUCHI : 25
      ISYUTARU : 16
      LORD YARKAN :
      DEMON SHAITAN : 18
      KIDEMONAS :
Kills: 120
Name:
Carlipsor       Tigergirl : 28
      Cerberus : 5
      CAPTAIN IVY : 6
      URUCHI : 3
      ISYUTARU : 35
      LORD YARKAN : 8
      DEMON SHAITAN : 6
      KIDEMONAS :
Kills: 91
Name:
Jangrai       Tigergirl : 17
      Cerberus : 6
      CAPTAIN IVY : 11
      URUCHI : 14
      ISYUTARU : 6
      LORD YARKAN : 11
      DEMON SHAITAN : 3
      KIDEMONAS :
Kills: 68
Name:
DarkDevill       Tigergirl : 14
      Cerberus : 9
      CAPTAIN IVY : 12
      URUCHI : 10
      ISYUTARU : 14
      LORD YARKAN : 3
      DEMON SHAITAN : 5
      KIDEMONAS :
Kills: 67
Name:
llWavell       Tigergirl : 16
      Cerberus : 12
      CAPTAIN IVY : 12
      URUCHI : 10
      ISYUTARU : 8
      LORD YARKAN : 2
      DEMON SHAITAN : 1
      KIDEMONAS :
Kills: 61
Name:
MAEWSUS       Tigergirl : 20
      Cerberus : 7
      CAPTAIN IVY : 5
      URUCHI : 17
      ISYUTARU : 4
      LORD YARKAN : 1
      DEMON SHAITAN :
      KIDEMONAS :
Kills: 54

top 10 killers for

tigergirl

Kills: 70
Name: Rashida
Kills: 49
Name: SINGLe
Kills: 48
Name: Carlipsor
Kills: 28
Name: MAEWSUS
Kills: 20
Name: Jangrai
Kills: 17
Name: llWavell
Kills: 16
Name: EMBER
Kills: 15
Name: llwswssu
Kills: 15
Kills: 14

top 10 killers for

cerberus

Kills: 207
Name: EMBER
Kills: 46
Name: llwswssu
Kills: 25
Name: SINGLe
Kills: 23
Name: llWavell
Kills: 12
Kills: 9
Name: NiNeW
Kills: 8
Name: MAEWSUS
Kills: 7
Name: Jangrai
Kills: 6
Name: RTN
Kills: 6

top 10 killers for

captain ivy

Kills: 164
Name: Rashida
Kills: 53
Name: SINGLe
Kills: 39
Name: EMBER
Kills: 27
Name: llwswssu
Kills: 21
Kills: 12
Name: llWavell
Kills: 12
Name: Jangrai
Kills: 11
Name: Nitrous
Kills: 9
Name: Carlipsor
Kills: 6

top 10 killers for

uruchi

Kills: 123
Name: Rashida
Kills: 51
Name: EMBER
Kills: 47
Name: SINGLe
Kills: 30
Name: llwswssu
Kills: 25
Name: MAEWSUS
Kills: 17
Name: Jangrai
Kills: 14
Kills: 10
Name: llWavell
Kills: 10
Name: Kraken
Kills: 5

top 10 killers for

Isyutaru

Kills: 113
Name: SINGLe
Kills: 50
Name: Carlipsor
Kills: 35
Name: EMBER
Kills: 31
Name: Rashida
Kills: 21
Name: Crystalyn
Kills: 17
Name: llwswssu
Kills: 16
Kills: 14
Name: Carman
Kills: 10
Name: llWavell
Kills: 8

top 10 killers for

Lord Yarkan

Kills: 151
Name: EMBER
Kills: 54
Name: SINGLe
Kills: 23
Name: Carman
Kills: 20
Name: Nitrous
Kills: 12
Name: Jangrai
Kills: 11
Name: Rashida
Kills: 11
Name: Carlipsor
Kills: 8
Name: Crystalyn
Kills: 7
Name: toast
Kills: 7

top 10 killers for

Demon Shaitan

Kills: 149
Name: EMBER
Kills: 50
Name: SINGLe
Kills: 23
Name: Carman
Kills: 21
Name: llwswssu
Kills: 18
Name: Carlipsor
Kills: 6
Name: 20Y_C0KE
Kills: 5
Kills: 5
Name: Nut1
Kills: 5
Name: Crystalyn
Kills: 4

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

EASY

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันพุธ
เวลา 14.00น. - 17.00น.
oEternityo
SUICIDESQUAD
ปิดบ้าน
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED