ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

Blackrouge & Silkroad | Boss rank November 2019

top 10 killers for

All Uniques

Name:
DraKMooN       Tigergirl : 139
      Cerberus : 217
      CAPTAIN IVY : 150
      URUCHI : 151
      ISYUTARU : 65
      LORD YARKAN : 26
      DEMON SHAITAN : 41
      KIDEMONAS :
Kills: 789
Name:
DarkSemerian       Tigergirl : 26
      Cerberus : 34
      CAPTAIN IVY : 74
      URUCHI : 17
      ISYUTARU : 110
      LORD YARKAN : 138
      DEMON SHAITAN : 92
      KIDEMONAS :
Kills: 491
Name:
_lnwnsuJ_       Tigergirl : 48
      Cerberus :
      CAPTAIN IVY :
      URUCHI : 58
      ISYUTARU : 114
      LORD YARKAN :
      DEMON SHAITAN : 81
      KIDEMONAS :
Kills: 301
Name:
Roronoa_ZoRo       Tigergirl : 67
      Cerberus : 14
      CAPTAIN IVY : 58
      URUCHI : 41
      ISYUTARU : 7
      LORD YARKAN : 13
      DEMON SHAITAN : 31
      KIDEMONAS :
Kills: 231
Name:
Nami_       Tigergirl : 45
      Cerberus : 7
      CAPTAIN IVY : 55
      URUCHI : 51
      ISYUTARU : 21
      LORD YARKAN : 13
      DEMON SHAITAN : 19
      KIDEMONAS :
Kills: 211
Name:
Pana       Tigergirl : 5
      Cerberus : 11
      CAPTAIN IVY :
      URUCHI : 28
      ISYUTARU : 45
      LORD YARKAN :
      DEMON SHAITAN : 88
      KIDEMONAS :
Kills: 177
Name:
Mikichan       Tigergirl : 16
      Cerberus : 37
      CAPTAIN IVY : 31
      URUCHI : 28
      ISYUTARU : 4
      LORD YARKAN : 11
      DEMON SHAITAN : 48
      KIDEMONAS :
Kills: 175
Name:
_TheBeam_1       Tigergirl : 17
      Cerberus : 13
      CAPTAIN IVY : 29
      URUCHI : 15
      ISYUTARU : 15
      LORD YARKAN : 22
      DEMON SHAITAN : 3
      KIDEMONAS :
Kills: 114
Name:
zZanZaz       Tigergirl : 10
      Cerberus : 15
      CAPTAIN IVY : 11
      URUCHI : 17
      ISYUTARU :
      LORD YARKAN :
      DEMON SHAITAN : 1
      KIDEMONAS :
Kills: 54
Name:
Megatron1       Tigergirl : 8
      Cerberus : 21
      CAPTAIN IVY : 12
      URUCHI : 2
      ISYUTARU : 1
      LORD YARKAN :
      DEMON SHAITAN :
      KIDEMONAS :
Kills: 44

top 10 killers for

tigergirl

Name: DraKMooN
Kills: 139
Kills: 67
Name: _lnwnsuJ_
Kills: 48
Name: Nami_
Kills: 45
Kills: 26
Kills: 23
Kills: 17
Name: Mikichan
Kills: 16
Kills: 11
Name: zZanZaz
Kills: 10

top 10 killers for

cerberus

Name: DraKMooN
Kills: 217
Name: Mikichan
Kills: 37
Kills: 34
Name: Megatron1
Kills: 21
Name: zZanZaz
Kills: 15
Name: Eminem_
Kills: 14
Kills: 14
Kills: 13
Name: Pana
Kills: 11
Name: HomeSmiT
Kills: 10

top 10 killers for

captain ivy

Name: DraKMooN
Kills: 150
Kills: 74
Kills: 58
Name: Nami_
Kills: 55
Name: Mikichan
Kills: 31
Kills: 29
Name: Megatron1
Kills: 12
Name: zZanZaz
Kills: 11
Name: Eminem_
Kills: 6
Name: Teemo
Kills: 5

top 10 killers for

uruchi

Name: DraKMooN
Kills: 151
Name: _lnwnsuJ_
Kills: 58
Name: Nami_
Kills: 51
Kills: 41
Name: Mikichan
Kills: 28
Name: Pana
Kills: 28
Kills: 17
Name: zZanZaz
Kills: 17
Kills: 15
Name: llwswssu
Kills: 12

top 10 killers for

Isyutaru

Name: _lnwnsuJ_
Kills: 114
Kills: 110
Name: DraKMooN
Kills: 65
Name: Pana
Kills: 45
Name: mari
Kills: 30
Name: Nami_
Kills: 21
Name: scott
Kills: 16
Kills: 15
Name: llwswssu
Kills: 14
Kills: 7

top 10 killers for

Lord Yarkan

Kills: 138
Name: DraKMooN
Kills: 26
Name: DarkLord
Kills: 23
Kills: 22
Name: Nami_
Kills: 13
Kills: 13
Name: Mikichan
Kills: 11
Name: _osCar_
Kills: 9
Name: Bazuka
Kills: 7
Name: oManual
Kills: 7

top 10 killers for

Demon Shaitan

Kills: 92
Name: Pana
Kills: 88
Name: _lnwnsuJ_
Kills: 81
Name: Mikichan
Kills: 48
Name: DraKMooN
Kills: 41
Kills: 31
Name: Nami_
Kills: 19
Name: oManual
Kills: 6
Name: J_Cop
Kills: 5
Name: olo_olo
Kills: 5

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

EASY

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันพุธ
เวลา 14.00น. - 17.00น.
SUICIDESQUAD
ปิดบ้าน
ปิดบ้าน
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED