ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

Blackrouge & Silkroad | Boss rank October 2019

top 10 killers for

All Uniques

Name:
DraKMooN       Tigergirl : 220
      Cerberus : 214
      CAPTAIN IVY : 191
      URUCHI : 215
      ISYUTARU : 175
      LORD YARKAN : 23
      DEMON SHAITAN : 28
      KIDEMONAS :
Kills: 1066
Name:
Mikichan       Tigergirl : 50
      Cerberus : 40
      CAPTAIN IVY : 45
      URUCHI : 39
      ISYUTARU : 37
      LORD YARKAN : 15
      DEMON SHAITAN : 108
      KIDEMONAS :
Kills: 334
Name:
SDU_KUNG       Tigergirl : 29
      Cerberus : 34
      CAPTAIN IVY : 28
      URUCHI : 21
      ISYUTARU : 32
      LORD YARKAN : 16
      DEMON SHAITAN : 30
      KIDEMONAS :
Kills: 190
Name:
_lnwnsuJ_       Tigergirl :
      Cerberus :
      CAPTAIN IVY :
      URUCHI : 46
      ISYUTARU : 49
      LORD YARKAN :
      DEMON SHAITAN :
      KIDEMONAS :
Kills: 95
Name:
WooDy__       Tigergirl :
      Cerberus :
      CAPTAIN IVY : 8
      URUCHI : 5
      ISYUTARU : 9
      LORD YARKAN : 10
      DEMON SHAITAN : 46
      KIDEMONAS :
Kills: 78
Name:
scott       Tigergirl :
      Cerberus :
      CAPTAIN IVY :
      URUCHI :
      ISYUTARU : 28
      LORD YARKAN :
      DEMON SHAITAN :
      KIDEMONAS :
Kills: 28
Name:
HollyWood       Tigergirl :
      Cerberus : 5
      CAPTAIN IVY : 5
      URUCHI : 6
      ISYUTARU :
      LORD YARKAN : 4
      DEMON SHAITAN : 5
      KIDEMONAS :
Kills: 25
Name:
DarkSemerian       Tigergirl :
      Cerberus :
      CAPTAIN IVY : 5
      URUCHI : 1
      ISYUTARU : 8
      LORD YARKAN :
      DEMON SHAITAN : 8
      KIDEMONAS :
Kills: 22
Name:
Hermione       Tigergirl :
      Cerberus : 5
      CAPTAIN IVY :
      URUCHI : 2
      ISYUTARU :
      LORD YARKAN : 5
      DEMON SHAITAN : 8
      KIDEMONAS :
Kills: 20
Name:
Pana       Tigergirl :
      Cerberus :
      CAPTAIN IVY :
      URUCHI : 5
      ISYUTARU : 9
      LORD YARKAN :
      DEMON SHAITAN :
      KIDEMONAS :
Kills: 14

top 10 killers for

tigergirl

Name: DraKMooN
Kills: 220
Name: Mikichan
Kills: 50
Name: SDU_KUNG
Kills: 29
Kills: 11
Name: DraAgoN
Kills: 9
Kills: 4
Name: ShaAdoW
Kills: 1
Name: Kraken
Kills: 1
Name: Jame_II
Kills: 1
Name: hopyhopy
Kills: 1

top 10 killers for

cerberus

Name: DraKMooN
Kills: 214
Name: Mikichan
Kills: 40
Name: SDU_KUNG
Kills: 34
Name: Alcohol
Kills: 5
Name: HollyWood
Kills: 5
Name: Hermione
Kills: 5
Name: KobayaShi
Kills: 4
Name: JonneY
Kills: 2
Kills: 2
Name: Kraken
Kills: 1

top 10 killers for

captain ivy

Name: DraKMooN
Kills: 191
Name: Mikichan
Kills: 45
Name: SDU_KUNG
Kills: 28
Name: WooDy__
Kills: 8
Name: HollyWood
Kills: 5
Kills: 5
Name: Jame_l
Kills: 4
Kills: 3
Name: KobayaShi
Kills: 2
Name: Izanagi
Kills: 2

top 10 killers for

uruchi

Name: DraKMooN
Kills: 215
Name: _lnwnsuJ_
Kills: 46
Name: Mikichan
Kills: 39
Name: SDU_KUNG
Kills: 21
Name: HollyWood
Kills: 6
Name: Pana
Kills: 5
Name: WooDy__
Kills: 5
Kills: 4
Name: ShaAdoW
Kills: 3
Name: Hermione
Kills: 2

top 10 killers for

Isyutaru

Name: DraKMooN
Kills: 175
Name: _lnwnsuJ_
Kills: 49
Name: Mikichan
Kills: 37
Name: SDU_KUNG
Kills: 32
Name: scott
Kills: 28
Name: Pana
Kills: 9
Name: WooDy__
Kills: 9
Kills: 8
Name: Crystal
Kills: 4
Kills: 2

top 10 killers for

Lord Yarkan

Name: DraKMooN
Kills: 23
Name: SDU_KUNG
Kills: 16
Name: Mikichan
Kills: 15
Name: WooDy__
Kills: 10
Name: Hermione
Kills: 5
Name: HANUMAN
Kills: 4
Name: HollyWood
Kills: 4
Kills: 4
Name: NongDrake
Kills: 2
Kills: 2

top 10 killers for

Demon Shaitan

Name: Mikichan
Kills: 108
Name: WooDy__
Kills: 46
Name: SDU_KUNG
Kills: 30
Name: DraKMooN
Kills: 28
Name: Hermione
Kills: 8
Kills: 8
Name: HollyWood
Kills: 5
Name: Crystal
Kills: 3
Name: NK_Jazz
Kills: 2
Name: Hc4
Kills: 2

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

EASY

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันพุธ
เวลา 14.00น. - 17.00น.
EXCALIBUR
ปิดบ้าน
ปิดบ้าน
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED