ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

Blackrouge & Silkroad | Boss rank August 2019

top 10 killers for

All Uniques

Name:
o_Dew_o       Tigergirl : 200
      Cerberus : 193
      CAPTAIN IVY : 229
      URUCHI : 229
      ISYUTARU : 252
      LORD YARKAN :
      DEMON SHAITAN : 85
      KIDEMONAS :
Kills: 1188
Name:
WooDy__       Tigergirl : 83
      Cerberus : 94
      CAPTAIN IVY : 61
      URUCHI : 79
      ISYUTARU : 23
      LORD YARKAN : 23
      DEMON SHAITAN : 113
      KIDEMONAS :
Kills: 476
Name:
_Miki_       Tigergirl : 73
      Cerberus : 90
      CAPTAIN IVY : 61
      URUCHI : 32
      ISYUTARU : 58
      LORD YARKAN : 1
      DEMON SHAITAN : 57
      KIDEMONAS :
Kills: 372
Name:
_TomnooFaii_       Tigergirl : 53
      Cerberus : 56
      CAPTAIN IVY : 72
      URUCHI : 65
      ISYUTARU : 89
      LORD YARKAN :
      DEMON SHAITAN : 30
      KIDEMONAS :
Kills: 365
Name:
SDU_KUNG       Tigergirl : 26
      Cerberus :
      CAPTAIN IVY : 4
      URUCHI : 44
      ISYUTARU : 29
      LORD YARKAN : 12
      DEMON SHAITAN : 25
      KIDEMONAS :
Kills: 140
Name:
QMR       Tigergirl : 2
      Cerberus :
      CAPTAIN IVY :
      URUCHI : 3
      ISYUTARU : 2
      LORD YARKAN : 2
      DEMON SHAITAN : 17
      KIDEMONAS :
Kills: 26
Name:
_TomnoFaii_       Tigergirl :
      Cerberus :
      CAPTAIN IVY :
      URUCHI :
      ISYUTARU :
      LORD YARKAN :
      DEMON SHAITAN : 14
      KIDEMONAS :
Kills: 14
Name:
lIMaxCanDyIl       Tigergirl : 3
      Cerberus : 4
      CAPTAIN IVY : 4
      URUCHI : 1
      ISYUTARU : 1
      LORD YARKAN : 1
      DEMON SHAITAN :
      KIDEMONAS :
Kills: 14
Name:
OForeverO       Tigergirl : 8
      Cerberus : 3
      CAPTAIN IVY :
      URUCHI :
      ISYUTARU :
      LORD YARKAN : 1
      DEMON SHAITAN :
      KIDEMONAS :
Kills: 12
Name:
AREA51       Tigergirl :
      Cerberus :
      CAPTAIN IVY :
      URUCHI :
      ISYUTARU :
      LORD YARKAN : 11
      DEMON SHAITAN :
      KIDEMONAS :
Kills: 11

top 10 killers for

tigergirl

Name: o_Dew_o
Kills: 200
Name: WooDy__
Kills: 83
Name: _Miki_
Kills: 73
Kills: 53
Name: SDU_KUNG
Kills: 26
Name: OForeverO
Kills: 8
Kills: 4
Name: Go_Go
Kills: 3
Kills: 3
Kills: 3

top 10 killers for

cerberus

Name: o_Dew_o
Kills: 193
Name: WooDy__
Kills: 94
Name: _Miki_
Kills: 90
Kills: 56
Kills: 5
Kills: 4
Name: OForeverO
Kills: 3
Kills: 2

top 10 killers for

captain ivy

Name: o_Dew_o
Kills: 229
Kills: 72
Name: _Miki_
Kills: 61
Name: WooDy__
Kills: 61
Kills: 5
Kills: 4
Name: SDU_KUNG
Kills: 4
Name: porzo2
Kills: 3

top 10 killers for

uruchi

Name: o_Dew_o
Kills: 229
Name: WooDy__
Kills: 79
Kills: 65
Name: SDU_KUNG
Kills: 44
Name: _Miki_
Kills: 32
Name: QMR
Kills: 3
Name: P_Yuri_C
Kills: 2
Name: Liu_lnw
Kills: 2
Name: SDU_MAY
Kills: 1
Kills: 1

top 10 killers for

Isyutaru

Name: o_Dew_o
Kills: 252
Kills: 89
Name: _Miki_
Kills: 58
Name: SDU_KUNG
Kills: 29
Name: WooDy__
Kills: 23
Name: porzo3
Kills: 3
Kills: 2
Name: QMR
Kills: 2
Name: porzo2
Kills: 1
Kills: 1

top 10 killers for

Lord Yarkan

Name: WooDy__
Kills: 23
Name: SDU_KUNG
Kills: 12
Name: AREA51
Kills: 11
Name: E24QSO
Kills: 3
Name: UYCHaRin_
Kills: 3
Name: QMR
Kills: 2
Name: Similan
Kills: 1
Name: _Miki_
Kills: 1
Kills: 1
Name: OForeverO
Kills: 1

top 10 killers for

Demon Shaitan

Name: WooDy__
Kills: 113
Name: o_Dew_o
Kills: 85
Name: _Miki_
Kills: 57
Kills: 30
Name: SDU_KUNG
Kills: 25
Name: QMR
Kills: 17
Kills: 14
Name: o_Darin_o
Kills: 8
Kills: 6
Kills: 3

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

EASY

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันพุธ
เวลา 14.00น. - 17.00น.
Unique
ปิดบ้าน
ปิดบ้าน
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED