ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

Blackrouge & Silkroad | Highscores

1. o_BigBoss_o
Level: 120
SP: 48715049
Guild: NO GUILD
2. o_FreeDom_o
Level: 120
SP: 40940524
Guild: NO GUILD
3. Asura
Level: 120
SP: 38593288
Guild: Wars
4. PALADIN
Level: 120
SP: 32581774
Guild: l_PLATINUM_l
5. Raijin
Level: 120
SP: 32560818
Guild: TOY_Story
6. ZOMBIE
Level: 120
SP: 30219502
Guild: l_PLATINUM_l
7. IIJUSTINII
Level: 120
SP: 24086442
Guild: SUICIDESQUAD
8. ll44ll
Level: 120
SP: 23500127
Guild: SUICIDESQUAD
9. Vampire
Level: 120
SP: 21275010
Guild: IIALL_StaRll
10. Skyline
Level: 120
SP: 21214963
Guild: Wars
11. JASPER
Level: 120
SP: 20752706
Guild: SUICIDESQUAD
12. Escorpio
Level: 120
SP: 20687121
Guild: l_PLATINUM_l
13. Maxima
Level: 120
SP: 20259583
Guild: Wars
14. Leafa
Level: 120
SP: 19103603
Guild: l_PLATINUM_l
15. Paopao
Level: 120
SP: 18761483
Guild: Wars
16. BLacKPaNTHeR
Level: 120
SP: 18708761
Guild: SUICIDESQUAD
17. CARMEJI
Level: 120
SP: 18018020
Guild: ALL_StaR
18. Nungsuwat_
Level: 120
SP: 17100586
Guild: IIALL_StaRll
19. nno5
Level: 120
SP: 16793181
Guild: NO GUILD
20. Snake_Eyes
Level: 120
SP: 16051663
Guild: UNITY
21. lll54lll
Level: 120
SP: 15615879
Guild: SUICIDESQUAD
22. Khawheniyw
Level: 120
SP: 14822034
Guild: UNITY
23. Chwihwa
Level: 120
SP: 14570228
Guild: NO GUILD
24. Alpha
Level: 120
SP: 14132980
Guild: ll_Wars_ll
25. PegasuS
Level: 120
SP: 13894964
Guild: _xXx_
26. nno4
Level: 120
SP: 13809963
Guild: NO GUILD
27. MontBlanc
Level: 120
SP: 13509054
Guild: NO GUILD
28. ZenSo
Level: 120
SP: 13387051
Guild: NO GUILD
29. nno2
Level: 120
SP: 13235235
Guild: NO GUILD
30. Zander
Level: 120
SP: 13198895
Guild: UNITY
31. Gaston
Level: 120
SP: 12702720
Guild: UNITY
32. Unicorn
Level: 120
SP: 12088431
Guild: IIALL_StaRll
33. ZiGar
Level: 120
SP: 12062637
Guild: NO GUILD
34. SINGLe
Level: 120
SP: 11936308
Guild: SUICIDESQUAD
35. _TomnooFai_
Level: 120
SP: 11812497
Guild: Wars
36. Jullet
Level: 120
SP: 11666250
Guild: l_PLATINUM_l
37. nno6
Level: 120
SP: 11349815
Guild: NO GUILD
38. ANDAMAN
Level: 120
SP: 10819897
Guild: KING_ARTHUR
39. Suwat
Level: 120
SP: 10629156
Guild: IIALL_StaRll
40. FarM
Level: 120
SP: 10587620
Guild: NO GUILD
41. KiRaN
Level: 120
SP: 10360325
Guild: NO GUILD
42. Victoria
Level: 120
SP: 10334514
Guild: IIALL_StaRll
43. eKiMoJio
Level: 120
SP: 8665197
Guild: NO GUILD
44. SiriusA
Level: 120
SP: 7659578
Guild: IIALL_StaRll
45. LuciAnoS
Level: 120
SP: 7343559
Guild: _xXx_
46. Bacon
Level: 120
SP: 6089405
Guild: Wars
47. 082669no
Level: 120
SP: 232634
Guild: IIALL_StaRll
48. Online_Point
Level: 119
SP: 14934957
Guild: NO GUILD
49. nno9
Level: 119
SP: 12262259
Guild: NO GUILD
50. Online_Play
Level: 119
SP: 11994594
Guild: NO GUILD
51. 20Y_C0KE
Level: 119
SP: 11951350
Guild: NO GUILD
52. nno8
Level: 119
SP: 11951207
Guild: NO GUILD
53. AEsir
Level: 119
SP: 11461770
Guild: l_PLATINUM_l
54. STARKING
Level: 119
SP: 10330331
Guild: NO GUILD
55. 100Kg
Level: 119
SP: 10054057
Guild: IIALL_StaRll
56. ATLANTIS
Level: 119
SP: 9616145
Guild: KING_ARTHUR
57. PlaY_I3oY
Level: 119
SP: 8931621
Guild: NO GUILD
58. Ryujoyeong
Level: 119
SP: 8726680
Guild: NO GUILD
59. ArMyy
Level: 119
SP: 8561019
Guild: Wars
60. Swagger
Level: 119
SP: 8198193
Guild: NO GUILD
61. SINGER_X_ONE
Level: 119
SP: 7657113
Guild: KING_ARTHUR
62. ShadovV
Level: 119
SP: 7562915
Guild: _xXx_
63. BLaCKJUSTIN
Level: 119
SP: 7328288
Guild: SUICIDESQUAD
64. CAMPUS
Level: 119
SP: 6940036
Guild: IIALL_StaRll
65. Yong
Level: 119
SP: 3387191
Guild: SUICIDESQUAD
66. oScarlet
Level: 119
SP: 2088171
Guild: NO GUILD
67. DraAgoN
Level: 119
SP: 2027977
Guild: _xXx_
68. oRayleiGh
Level: 119
SP: 1509581
Guild: NO GUILD
69. IIWizarDII
Level: 118
SP: 14626652
Guild: IIALL_StaRIl
70. llWizarDll
Level: 118
SP: 13773730
Guild: IIALL_StaRIl
71. IIWizarDll
Level: 118
SP: 13518085
Guild: IIALL_StaRII
72. SomiDuS
Level: 118
SP: 13491710
Guild: ImaginDragon
73. llWizarDIl
Level: 118
SP: 12130189
Guild: IIALL_StaRII
74. llWizarDlI
Level: 118
SP: 9566081
Guild: NO GUILD
75. GoD
Level: 118
SP: 8346048
Guild: l_PLATINUM_l
76. Veronica
Level: 118
SP: 8158183
Guild: OnePiece
77. BUB1
Level: 118
SP: 7813702
Guild: NO GUILD
78. BUB2
Level: 118
SP: 7760959
Guild: NO GUILD
79. AHU_N4
Level: 118
SP: 7080802
Guild: NO GUILD
80. PIaY_l3oY
Level: 118
SP: 6965762
Guild: NO GUILD
81. ShoPLv1
Level: 118
SP: 6939164
Guild: NO GUILD
82. AHU_N3
Level: 118
SP: 6849699
Guild: NO GUILD
83. _Godl__Hell_
Level: 118
SP: 6684268
Guild: NO GUILD
84. AHU_N1
Level: 118
SP: 6656510
Guild: NO GUILD
85. AHU_02
Level: 118
SP: 6601201
Guild: NO GUILD
86. nno10
Level: 118
SP: 6360809
Guild: NO GUILD
87. P1aY_l3oY
Level: 118
SP: 6152507
Guild: NO GUILD
88. Benzaiten
Level: 118
SP: 6124908
Guild: NO GUILD
89. PIaY_I3oY
Level: 118
SP: 6103767
Guild: NO GUILD
90. Amy_love_u
Level: 118
SP: 5820761
Guild: NO GUILD
91. Aristotle
Level: 118
SP: 5597526
Guild: NO GUILD
92. Apexx
Level: 118
SP: 5524269
Guild: NO GUILD
93. 1OOOOKILL
Level: 118
SP: 5483165
Guild: Wars
94. Dion
Level: 118
SP: 5171047
Guild: NO GUILD
95. __S__
Level: 118
SP: 5066266
Guild: SUICIDESQUAD
96. Dual_Axe
Level: 118
SP: 4994464
Guild: l_PLATINUM_l
97. PlaY_l3oY
Level: 118
SP: 4877777
Guild: NO GUILD
98. GodOFDusS
Level: 118
SP: 4823913
Guild: Wars
99. DuS
Level: 118
SP: 4542590
Guild: ImaginDragon
100. Superman
Level: 118
SP: 3892929
Guild: IIALL_StaRll

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

EASY

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันพุธ
เวลา 14.00น. - 17.00น.
UNITY
ปิดบ้าน
ปิดบ้าน
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED