ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

Blackrouge & Silkroad | Highscores

1. G___M
Level: 130
SP: 2003399727
Guild: NO GUILD
2. G000
Level: 130
SP: 142247219
Guild: G000
3. Bocanegra
Level: 130
SP: 236568787
Guild: EXCALIBUR
4. Kraken
Level: 130
SP: 236326721
Guild: EXCALIBUR
5. Mukuro
Level: 130
SP: 235820543
Guild: EXCALIBUR
6. Spector
Level: 130
SP: 213276476
Guild: EXCALIBUR
7. SanJi
Level: 130
SP: 188607327
Guild: EXCALIBUR
8. SwEeTTT
Level: 130
SP: 187094970
Guild: Unique
9. ConStanTin
Level: 130
SP: 177789130
Guild: NO GUILD
10. Asta
Level: 130
SP: 177559671
Guild: EXCALIBUR
11. GIFSO
Level: 130
SP: 170367600
Guild: lOVERLOADl
12. SwEeP_P
Level: 130
SP: 164583831
Guild: NO GUILD
13. AQUA
Level: 130
SP: 163216005
Guild: lOVERLOADl
14. ZEREF
Level: 130
SP: 153618846
Guild: lOVERLOADl
15. AreNa
Level: 130
SP: 152813283
Guild: Unique
16. MITH
Level: 130
SP: 151583167
Guild: EXCALIBUR
17. EVIL
Level: 130
SP: 151074252
Guild: EXCALIBUR
18. PUBG
Level: 130
SP: 138483778
Guild: EXCALIBUR
19. SuperSUP
Level: 130
SP: 131474626
Guild: NO GUILD
20. MARIE
Level: 130
SP: 128586070
Guild: lOVERLOADl
21. DraKMooN
Level: 130
SP: 127763168
Guild: NO GUILD
22. LucKY
Level: 130
SP: 125078105
Guild: NO GUILD
23. QuinTon
Level: 130
SP: 124348158
Guild: SCI_FI
24. 24STAR
Level: 130
SP: 121975505
Guild: NO GUILD
25. NNNONAME
Level: 130
SP: 121686525
Guild: NO GUILD
26. Nami_
Level: 130
SP: 118183943
Guild: o_ALCOHOL_o
27. VOSS
Level: 130
SP: 115513938
Guild: SCI_FI
28. J_Cop
Level: 130
SP: 113143182
Guild: o_ALCOHOL_o
29. SanJi_
Level: 130
SP: 111989170
Guild: NO GUILD
30. SmooT_E
Level: 130
SP: 111588534
Guild: NO GUILD
31. zZanZaz
Level: 130
SP: 107919490
Guild: NO GUILD
32. o_Dew_o
Level: 130
SP: 107268344
Guild: Unique
33. o_UnlwaJ_o
Level: 130
SP: 106670484
Guild: NO GUILD
34. Kuy_Kuy
Level: 130
SP: 106511428
Guild: o_ALCOHOL_o
35. STELLA
Level: 130
SP: 106380777
Guild: SCI_FI
36. ZeNJu
Level: 130
SP: 104405462
Guild: NO GUILD
37. Supporter_KD
Level: 130
SP: 102802090
Guild: NO GUILD
38. Roronoa_ZoRo
Level: 130
SP: 101137531
Guild: o_ALCOHOL_o
39. o_PalaDin_o
Level: 130
SP: 99961346
Guild: NO GUILD
40. HollyWood
Level: 130
SP: 92340216
Guild: Unique
41. o_KD_CaFE_o
Level: 130
SP: 88288841
Guild: NO GUILD
42. IIJUSTINII
Level: 130
SP: 87963568
Guild: SUICIDESQUAD
43. olo_olo
Level: 130
SP: 85234192
Guild: NO GUILD
44. ll44ll
Level: 130
SP: 83583789
Guild: SUICIDESQUAD
45. SweeT
Level: 130
SP: 77035740
Guild: Unique
46. Dr_STRANGE
Level: 130
SP: 75301808
Guild: uniquee
47. SINGLe
Level: 130
SP: 74501491
Guild: SUICIDESQUAD
48. Garena
Level: 130
SP: 72073831
Guild: EXCALIBUR
49. BLacKPaNTHeR
Level: 130
SP: 69009253
Guild: SUICIDESQUAD
50. ManoroM
Level: 130
SP: 63082951
Guild: Unique
51. Mystery
Level: 130
SP: 57796977
Guild: OnePiece
52. Satr_Lord
Level: 130
SP: 57054600
Guild: o_ALCOHOL_o
53. Over_Hell
Level: 130
SP: 55487675
Guild: NO GUILD
54. Ez_Ez_
Level: 130
SP: 55448890
Guild: o_ALCOHOL_o
55. o_Darin_o
Level: 130
SP: 54939242
Guild: NO GUILD
56. Super_Sup
Level: 130
SP: 54140932
Guild: NO GUILD
57. Over__Q
Level: 130
SP: 52025821
Guild: NO GUILD
58. Over_Zone
Level: 130
SP: 51996651
Guild: NO GUILD
59. Crystal
Level: 130
SP: 46682022
Guild: OnePiece
60. _ELZA_
Level: 130
SP: 46539460
Guild: NO GUILD
61. Romania
Level: 130
SP: 45107188
Guild: o_ALCOHOL_o
62. i_Kuy_
Level: 130
SP: 44368669
Guild: NO GUILD
63. TheMooReT
Level: 130
SP: 43996150
Guild: Unique
64. Eminem_
Level: 130
SP: 43883461
Guild: o_ALCOHOL_o
65. o_AiLeen_o
Level: 130
SP: 43359250
Guild: NO GUILD
66. Waccine
Level: 130
SP: 41491761
Guild: OnePiece
67. Veronica
Level: 130
SP: 40912623
Guild: NO GUILD
68. Snake_Eyes
Level: 130
SP: 39894516
Guild: UNITY
69. o_KD_CaFFe_o
Level: 130
SP: 38525360
Guild: NO GUILD
70. DarkLord
Level: 130
SP: 37779770
Guild: Unique
71. Mikichan
Level: 130
SP: 36523983
Guild: Unique
72. DarkSemerian
Level: 130
SP: 35930865
Guild: NO GUILD
73. Kamikaze
Level: 130
SP: 35520925
Guild: NO GUILD
74. WooDy__
Level: 130
SP: 33515466
Guild: Unique
75. Garnet
Level: 130
SP: 33457556
Guild: o_ALCOHOL_o
76. dHarp
Level: 130
SP: 33402513
Guild: NO GUILD
77. Zane
Level: 130
SP: 33387261
Guild: NO GUILD
78. _TheBeam_1
Level: 130
SP: 33357921
Guild: Unique
79. Teemo
Level: 130
SP: 33345433
Guild: SUICIDESQUAD
80. SDU_KUNG
Level: 130
SP: 33192397
Guild: Unique
81. SUB_I
Level: 130
SP: 32946771
Guild: NO GUILD
82. SUB_II
Level: 130
SP: 32867412
Guild: NO GUILD
83. Noscus_
Level: 130
SP: 32643591
Guild: o_ALCOHOL_o
84. ZEN0
Level: 130
SP: 32524082
Guild: NO GUILD
85. OneDD
Level: 130
SP: 32095067
Guild: o_ALCOHOL_o
86. BrianOfTart
Level: 130
SP: 31894061
Guild: NO GUILD
87. _Over_One
Level: 130
SP: 31362737
Guild: NO GUILD
88. Tessa
Level: 130
SP: 31218755
Guild: o_ALCOHOL_o
89. Death_Match
Level: 130
SP: 30735683
Guild: NO GUILD
90. ShaAdoW
Level: 130
SP: 30449866
Guild: HavenWarrioR
91. Bazuka
Level: 130
SP: 30129300
Guild: o_ALCOHOL_o
92. NETSSS
Level: 130
SP: 29445316
Guild: NO GUILD
93. Klamklomjit
Level: 130
SP: 29227408
Guild: Wars
94. Holly
Level: 130
SP: 29013998
Guild: Wars
95. GoHaeri
Level: 130
SP: 28964175
Guild: OnePiece
96. oManual
Level: 130
SP: 28866358
Guild: Unique
97. Spark
Level: 130
SP: 28083546
Guild: NO GUILD
98. Roddio
Level: 130
SP: 28008784
Guild: OnePiece
99. AABBCC
Level: 130
SP: 27580013
Guild: OnePiece
100. BABIGOOD
Level: 130
SP: 27485519
Guild: NO GUILD

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

EASY

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันพุธ
เวลา 14.00น. - 17.00น.
SUICIDESQUAD
ปิดบ้าน
ปิดบ้าน
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED