ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

Blackrouge & Silkroad | Highscores

1. G000
Level: 130
SP: 16495569
Guild: NO GUILD
2. o_Dew_o
Level: 130
SP: 97622878
Guild: Unique
3. o_UnlwaJ_o
Level: 130
SP: 97025795
Guild: NO GUILD
4. Supporter_KD
Level: 130
SP: 93374750
Guild: NO GUILD
5. o_PalaDin_o
Level: 130
SP: 90322716
Guild: NO GUILD
6. o_KD_CaFE_o
Level: 130
SP: 80345626
Guild: NO GUILD
7. SwEeTTT
Level: 130
SP: 76451414
Guild: Unique
8. Spector
Level: 130
SP: 68931075
Guild: EXCALIBUR
9. Kraken
Level: 130
SP: 68132009
Guild: EXCALIBUR
10. Bocanegra
Level: 130
SP: 66387630
Guild: EXCALIBUR
11. Mukuro
Level: 130
SP: 66377165
Guild: EXCALIBUR
12. ConStanTin
Level: 130
SP: 66025228
Guild: Unique
13. SweeT
Level: 130
SP: 62922960
Guild: Unique
14. SwEeP_P
Level: 130
SP: 60860171
Guild: Unique
15. MITH
Level: 130
SP: 59553104
Guild: EXCALIBUR
16. AreNa
Level: 130
SP: 53737079
Guild: NO GUILD
17. Asta
Level: 130
SP: 50240526
Guild: EXCALIBUR
18. SmooT_E
Level: 130
SP: 49720890
Guild: Unique
19. SanJi
Level: 130
SP: 47407651
Guild: EXCALIBUR
20. EVIL
Level: 130
SP: 45486861
Guild: EXCALIBUR
21. o_Darin_o
Level: 130
SP: 45294253
Guild: NO GUILD
22. o_AiLeen_o
Level: 130
SP: 39898499
Guild: NO GUILD
23. PUBG
Level: 130
SP: 37606144
Guild: EXCALIBUR
24. Dr_STRANGE
Level: 130
SP: 32916720
Guild: uniquee
25. o_KD_CaFFe_o
Level: 130
SP: 32895120
Guild: NO GUILD
26. ShaAdoW
Level: 130
SP: 30449866
Guild: HavenWarrioR
27. GIFSO
Level: 130
SP: 30333986
Guild: IOVERLOADl
28. SuperSUP
Level: 130
SP: 29790496
Guild: NO GUILD
29. _Over_One
Level: 130
SP: 29719374
Guild: Unique
30. SDU_KUNG
Level: 130
SP: 29278812
Guild: Unique
31. AQUA
Level: 130
SP: 27546635
Guild: lOVERLOADl
32. AREA51
Level: 130
SP: 24711499
Guild: Unique
33. Mystery
Level: 129
SP: 29569422
Guild: NO GUILD
34. QuinTon
Level: 129
SP: 28199563
Guild: lOVERLOADl
35. ZEREF
Level: 129
SP: 27617284
Guild: lOVERLOADl
36. STELLA
Level: 129
SP: 27607689
Guild: lOVERLOADl
37. Veronica
Level: 129
SP: 26583880
Guild: OnePiece
38. Roddio
Level: 129
SP: 24182184
Guild: NO GUILD
39. DraKMooN
Level: 129
SP: 23494273
Guild: UsslaJ_lwaJ
40. LucKY
Level: 129
SP: 23218154
Guild: NO GUILD
41. Waccine
Level: 129
SP: 23131354
Guild: OnePiece
42. MARIE
Level: 129
SP: 23057233
Guild: lOVERLOADl
43. TheMooReT
Level: 129
SP: 21582598
Guild: Unique
44. 24STAR
Level: 129
SP: 21238199
Guild: NO GUILD
45. HollyWood
Level: 129
SP: 21118053
Guild: Unique
46. NNNONAME
Level: 129
SP: 21000377
Guild: NO GUILD
47. VOSS
Level: 129
SP: 20472066
Guild: lOVERLOADl
48. Crystal
Level: 129
SP: 20208194
Guild: NO GUILD
49. o_BigBoss_o
Level: 128
SP: 63382102
Guild: NO GUILD
50. o_FreeDom_o
Level: 128
SP: 55869558
Guild: NO GUILD
51. Umbrella
Level: 128
SP: 29885567
Guild: TwiLighT
52. Ahu
Level: 128
SP: 28804337
Guild: TwiLighT
53. Ahi
Level: 128
SP: 27423903
Guild: TwiLighT
54. ZenSo
Level: 128
SP: 25419988
Guild: 26ROAD
55. ULTIMATE
Level: 128
SP: 24778518
Guild: TwiLighT
56. Zax
Level: 128
SP: 23620435
Guild: Unique
57. HANUMAN
Level: 128
SP: 23281206
Guild: TwiLighT
58. Hibari
Level: 128
SP: 23239754
Guild: 26ROAD
59. AABBCC
Level: 128
SP: 19588354
Guild: l_VONGOLA_l
60. Mikichan
Level: 128
SP: 17937926
Guild: Unique
61. WooDy__
Level: 128
SP: 17245609
Guild: Unique
62. VIRGlN
Level: 128
SP: 15944740
Guild: TwiLighT
63. UZI
Level: 128
SP: 15576701
Guild: NO GUILD
64. NK_Jazz
Level: 128
SP: 14691601
Guild: Unique
65. Me_AgainsT
Level: 128
SP: 14123711
Guild: NO GUILD
66. OAlwayShineO
Level: 128
SP: 13095334
Guild: Unique
67. OForeverO
Level: 128
SP: 12720005
Guild: AV_EMPIRE
68. Charisma
Level: 127
SP: 66727989
Guild: UNITY
69. SHINTO
Level: 127
SP: 64601402
Guild: UNITY
70. ESPADAS
Level: 127
SP: 64279968
Guild: Unique
71. MACALOS
Level: 127
SP: 58868497
Guild: IIALL_StaRll
72. CARLOS
Level: 127
SP: 56404155
Guild: Unique
73. ZODIAC
Level: 127
SP: 41933683
Guild: IIALL_StaRll
74. RIBORO
Level: 127
SP: 34350312
Guild: ALL_StaR
75. ZiGar
Level: 127
SP: 24109019
Guild: 26ROAD
76. FarM
Level: 127
SP: 22411685
Guild: 26ROAD
77. _TomnooFai_
Level: 127
SP: 20853728
Guild: Wars
78. Sizen
Level: 127
SP: 20541236
Guild: NO GUILD
79. JAN
Level: 127
SP: 19909110
Guild: NO GUILD
80. NHK
Level: 127
SP: 18137109
Guild: NO GUILD
81. BRADLEY
Level: 127
SP: 15133282
Guild: NO GUILD
82. Vanessa_
Level: 127
SP: 14344185
Guild: UsslaJ_lwaJ
83. RoMe
Level: 127
SP: 14307176
Guild: NO GUILD
84. A33
Level: 127
SP: 12201222
Guild: NO GUILD
85. kizzaru
Level: 127
SP: 11696933
Guild: NO GUILD
86. A66
Level: 127
SP: 11610316
Guild: NO GUILD
87. Virgin
Level: 127
SP: 11405608
Guild: NO GUILD
88. HaTan
Level: 127
SP: 10625168
Guild: 26ROAD
89. MaSai
Level: 127
SP: 10339073
Guild: 26ROAD
90. CuMInSideMe
Level: 127
SP: 10248195
Guild: UsslaJ_lwaJ
91. _Miki_
Level: 127
SP: 10054892
Guild: Unique
92. SHiNSo
Level: 127
SP: 9795787
Guild: 26ROAD
93. oHitorijanai
Level: 127
SP: 9730700
Guild: Wars
94. Kimochiikara
Level: 127
SP: 8672744
Guild: UsslaJ_lwaJ
95. TheGreatKing
Level: 127
SP: 8659585
Guild: Unique
96. K_2
Level: 127
SP: 8316853
Guild: UNITY
97. oYahagiMoeka
Level: 127
SP: 7678290
Guild: UsslaJ_lwaJ
98. Teamo
Level: 126
SP: 41579412
Guild: UNITY
99. Storm_Shadow
Level: 126
SP: 41156366
Guild: UNITY
100. Tiamo
Level: 126
SP: 36450572
Guild: UNITY

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

EASY

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันพุธ
เวลา 14.00น. - 17.00น.
EXCALIBUR
ปิดบ้าน
ปิดบ้าน
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED