ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

Blackrouge & Silkroad | Highscores

1. G000
Level: 130
SP: 2992117
Guild: NO GUILD
2. o_Dew_o
Level: 130
SP: 87994088
Guild: Unique
3. o_UnlwaJ_o
Level: 130
SP: 87583521
Guild: NO GUILD
4. Supporter_KD
Level: 130
SP: 84774895
Guild: NO GUILD
5. o_PalaDin_o
Level: 130
SP: 83518578
Guild: NO GUILD
6. o_KD_CaFE_o
Level: 130
SP: 79316636
Guild: NO GUILD
7. o_Darin_o
Level: 130
SP: 36126975
Guild: NO GUILD
8. o_KD_CaFFe_o
Level: 130
SP: 31483125
Guild: NO GUILD
9. o_AiLeen_o
Level: 130
SP: 31335409
Guild: NO GUILD
10. SweeT
Level: 129
SP: 30264163
Guild: Unique
11. SwEeTTT
Level: 129
SP: 25396228
Guild: Unique
12. SwEeP_P
Level: 128
SP: 18972325
Guild: Unique
13. ConStanTin
Level: 128
SP: 16444716
Guild: Unique
14. Charisma
Level: 127
SP: 66726796
Guild: UNITY
15. SHINTO
Level: 127
SP: 64600209
Guild: UNITY
16. ESPADAS
Level: 127
SP: 64279968
Guild: Unique
17. MACALOS
Level: 127
SP: 58868497
Guild: IIALL_StaRll
18. CARLOS
Level: 127
SP: 56404155
Guild: Unique
19. ZODIAC
Level: 127
SP: 41933683
Guild: IIALL_StaRll
20. RIBORO
Level: 127
SP: 34350312
Guild: ALL_StaR
21. Zax
Level: 127
SP: 20183263
Guild: Unique
22. Hibari
Level: 127
SP: 19599999
Guild: IIALL_StaRll
23. SmooT_E
Level: 127
SP: 18343233
Guild: Unique
24. Sizen
Level: 127
SP: 17745792
Guild: NO GUILD
25. JAN
Level: 127
SP: 16403393
Guild: NO GUILD
26. BRADLEY
Level: 127
SP: 15133282
Guild: NO GUILD
27. NHK
Level: 127
SP: 14633227
Guild: NO GUILD
28. RoMe
Level: 127
SP: 13757019
Guild: NO GUILD
29. A33
Level: 127
SP: 12201222
Guild: NO GUILD
30. kizzaru
Level: 127
SP: 11696933
Guild: NO GUILD
31. A66
Level: 127
SP: 11610316
Guild: NO GUILD
32. _Over_One
Level: 127
SP: 10393343
Guild: Unique
33. OAlwayShineO
Level: 127
SP: 8936858
Guild: UsslaJ_lwaJ
34. OForeverO
Level: 127
SP: 8921222
Guild: AV_EMPIRE
35. AREA51
Level: 127
SP: 8704307
Guild: Unique
36. TheGreatKing
Level: 127
SP: 8659585
Guild: Unique
37. K_2
Level: 127
SP: 8316853
Guild: UNITY
38. o_BigBoss_o
Level: 126
SP: 54968917
Guild: NO GUILD
39. o_FreeDom_o
Level: 126
SP: 46937979
Guild: NO GUILD
40. Teamo
Level: 126
SP: 41579412
Guild: UNITY
41. Storm_Shadow
Level: 126
SP: 41155208
Guild: UNITY
42. Tiamo
Level: 126
SP: 36450572
Guild: UNITY
43. BETAGEN
Level: 126
SP: 32828819
Guild: UNITY
44. Andromeda
Level: 126
SP: 31709381
Guild: UNITY
45. BoaHanCock
Level: 126
SP: 21382960
Guild: UNITY
46. ZenSo
Level: 126
SP: 19164004
Guild: NO GUILD
47. HonZA
Level: 126
SP: 18966459
Guild: ALL_StaR
48. TRIUMPH
Level: 126
SP: 18551603
Guild: Unique
49. ZiGar
Level: 126
SP: 17387700
Guild: NO GUILD
50. FarM
Level: 126
SP: 15706548
Guild: NO GUILD
51. A44
Level: 126
SP: 11837922
Guild: NO GUILD
52. Vanessa_
Level: 126
SP: 8778431
Guild: UsslaJ_lwaJ
53. WooDy__
Level: 126
SP: 8002093
Guild: Unique
54. MaMa
Level: 126
SP: 7389550
Guild: NO GUILD
55. HolyKnighT
Level: 126
SP: 7247022
Guild: Unique
56. AreNa
Level: 126
SP: 7167650
Guild: NO GUILD
57. lIMaxCanDyIl
Level: 126
SP: 6351705
Guild: AV_EMPIRE
58. HaTan
Level: 126
SP: 6287996
Guild: NO GUILD
59. _Miki_
Level: 126
SP: 5688409
Guild: Unique
60. Dr_STRANGE
Level: 126
SP: 5626949
Guild: uniquee
61. AEIOU
Level: 126
SP: 5058704
Guild: NO GUILD
62. CuMInSideMe
Level: 126
SP: 4497447
Guild: UsslaJ_lwaJ
63. Kimochiikara
Level: 126
SP: 3397614
Guild: UsslaJ_lwaJ
64. Mars
Level: 125
SP: 26104176
Guild: UNITY
65. khawtang
Level: 125
SP: 21954353
Guild: UNITY
66. ROBUSTA
Level: 125
SP: 20160820
Guild: UNITY
67. _TomnooFai_
Level: 125
SP: 14855504
Guild: Wars
68. UKnow
Level: 125
SP: 12139575
Guild: HAREM
69. A22
Level: 125
SP: 10829720
Guild: NO GUILD
70. SuperSUP
Level: 125
SP: 6228293
Guild: NO GUILD
71. BATTLEFIELD
Level: 125
SP: 6088309
Guild: CALL_OF_DUTY
72. Kit_silencer
Level: 125
SP: 5579950
Guild: HAREM
73. A88
Level: 125
SP: 5038616
Guild: NO GUILD
74. _Camilla_
Level: 125
SP: 4576812
Guild: UsslaJ_lwaJ
75. TheEmperor
Level: 125
SP: 4202345
Guild: UsslaJ_lwaJ
76. _Sabo
Level: 125
SP: 3623572
Guild: NO GUILD
77. MaSaaKi
Level: 125
SP: 3580431
Guild: Unique
78. TnKaneiDB12
Level: 125
SP: 2961688
Guild: Unique
79. oYahagiMoeka
Level: 125
SP: 2831656
Guild: UsslaJ_lwaJ
80. TheDemonKing
Level: 125
SP: 2719472
Guild: UsslaJ_lwaJ
81. DemonLorD
Level: 125
SP: 2089682
Guild: Unique
82. A55
Level: 125
SP: 1256552
Guild: NO GUILD
83. DiAS
Level: 125
SP: 1187403
Guild: NO GUILD
84. EEP_4R
Level: 125
SP: 1129572
Guild: Unique
85. Ahi
Level: 124
SP: 16162285
Guild: NO GUILD
86. Umbrella
Level: 124
SP: 15136448
Guild: NO GUILD
87. MaDoo
Level: 124
SP: 12840334
Guild: NO GUILD
88. Victoria
Level: 124
SP: 12029629
Guild: Unique
89. KiRaN
Level: 124
SP: 11858166
Guild: NO GUILD
90. _____ABC____
Level: 124
SP: 11780855
Guild: Unique
91. ApexLegend
Level: 124
SP: 11463814
Guild: NO GUILD
92. ApexLegends
Level: 124
SP: 10680581
Guild: NO GUILD
93. HANUMAN
Level: 124
SP: 10154683
Guild: NO GUILD
94. PornHub___4K
Level: 124
SP: 9571384
Guild: NO GUILD
95. Licifer
Level: 124
SP: 7107048
Guild: NO GUILD
96. Rine
Level: 124
SP: 7013503
Guild: NO GUILD
97. INT___FATHER
Level: 124
SP: 6502182
Guild: NO GUILD
98. iilllllii
Level: 124
SP: 6484863
Guild: NO GUILD
99. O_Helena_O
Level: 124
SP: 5724233
Guild: UsslaJ_lwaJ
100. iiiiliiii
Level: 124
SP: 4896952
Guild: NO GUILD

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

EASY

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันพุธ
เวลา 14.00น. - 17.00น.
Unique
ปิดบ้าน
ปิดบ้าน
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED