ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

Blackrouge & Silkroad | Highscores

1. G___M
Level: 130
SP: 2059425923
Guild: NO GUILD
2. G000
Level: 130
SP: 392035677
Guild: G000
3. GIFSO
Level: 130
SP: 347887896
Guild: lOVERLOADl
4. AQUA
Level: 130
SP: 339959557
Guild: lOVERLOADl
5. ZEREF
Level: 130
SP: 330118677
Guild: lOVERLOADl
6. MARIE
Level: 130
SP: 303596274
Guild: lOVERLOADl
7. Kraken
Level: 130
SP: 301285674
Guild: EXCALIBUR
8. ConStanTin
Level: 130
SP: 290666901
Guild: Unique
9. DraKMooN
Level: 130
SP: 276050286
Guild: NO GUILD
10. Nami_
Level: 130
SP: 270878149
Guild: DiffeRence
11. J_Cop
Level: 130
SP: 270816150
Guild: NO GUILD
12. LucKY
Level: 130
SP: 269600743
Guild: NO GUILD
13. QuinTon
Level: 130
SP: 265899284
Guild: SCI_FI
14. AreNa
Level: 130
SP: 265214574
Guild: NO GUILD
15. SanJi_
Level: 130
SP: 263863485
Guild: NO GUILD
16. EVIL
Level: 130
SP: 262501830
Guild: EXCALIBUR
17. SwEeP_P
Level: 130
SP: 259325050
Guild: NO GUILD
18. Kuy_Kuy
Level: 130
SP: 257943813
Guild: NO GUILD
19. zZanZaz
Level: 130
SP: 255122202
Guild: NO GUILD
20. NNNONAME
Level: 130
SP: 254442684
Guild: NO GUILD
21. 24STAR
Level: 130
SP: 253459749
Guild: NO GUILD
22. VOSS
Level: 130
SP: 244462422
Guild: SCI_FI
23. STELLA
Level: 130
SP: 239066699
Guild: SCI_FI
24. ZeNJu
Level: 130
SP: 238795952
Guild: NO GUILD
25. SuperSUP
Level: 130
SP: 238193913
Guild: Unique
26. Bocanegra
Level: 130
SP: 236568787
Guild: EXCALIBUR
27. Mukuro
Level: 130
SP: 235820543
Guild: EXCALIBUR
28. olo_olo
Level: 130
SP: 234793909
Guild: NO GUILD
29. Spector
Level: 130
SP: 213276476
Guild: EXCALIBUR
30. SmooT_E
Level: 130
SP: 194965325
Guild: NO GUILD
31. SanJi
Level: 130
SP: 193272636
Guild: EXCALIBUR
32. Death_Match
Level: 130
SP: 191543866
Guild: NO GUILD
33. Asta
Level: 130
SP: 189505252
Guild: EXCALIBUR
34. HollyWood
Level: 130
SP: 173131333
Guild: NO GUILD
35. IIJUSTINII
Level: 130
SP: 168250510
Guild: SUICIDESQUAD
36. Yae
Level: 130
SP: 164479088
Guild: NO GUILD
37. ManoroM
Level: 130
SP: 161646946
Guild: Unique
38. _TheBeam_1
Level: 130
SP: 156477836
Guild: Unique
39. ll44ll
Level: 130
SP: 155097835
Guild: SUICIDESQUAD
40. SINGLe
Level: 130
SP: 155076085
Guild: SUICIDESQUAD
41. Romania
Level: 130
SP: 153405977
Guild: DiffeRence
42. MITH
Level: 130
SP: 151583167
Guild: EXCALIBUR
43. PUBG
Level: 130
SP: 143973121
Guild: EXCALIBUR
44. Roronoa_ZoRo
Level: 130
SP: 134210817
Guild: NO GUILD
45. Over_Zone
Level: 130
SP: 133995068
Guild: NO GUILD
46. Over_Hell
Level: 130
SP: 133969565
Guild: NO GUILD
47. Maroon_5
Level: 130
SP: 133524822
Guild: NO GUILD
48. LoSo__
Level: 130
SP: 133048254
Guild: NO GUILD
49. _TheBeam2_
Level: 130
SP: 120609613
Guild: AV_EMPIRE
50. BLacKPaNTHeR
Level: 130
SP: 118668091
Guild: SUICIDESQUAD
51. Dr_STRANGE
Level: 130
SP: 117285580
Guild: uniquee
52. Carman
Level: 130
SP: 114800992
Guild: OnePiece
53. Ireful_
Level: 130
SP: 109278293
Guild: A_N_T
54. o_Dew_o
Level: 130
SP: 107268344
Guild: NO GUILD
55. o_UnlwaJ_o
Level: 130
SP: 106670484
Guild: NO GUILD
56. Supporter_KD
Level: 130
SP: 102802090
Guild: NO GUILD
57. o_PalaDin_o
Level: 130
SP: 99961346
Guild: NO GUILD
58. ooMoo
Level: 130
SP: 97184759
Guild: A_N_T
59. Star
Level: 130
SP: 90787142
Guild: EXCALIBUR
60. NETSSS
Level: 130
SP: 89691132
Guild: BABIGOOD
61. Garena
Level: 130
SP: 88716335
Guild: EXCALIBUR
62. Waccine
Level: 130
SP: 88511326
Guild: OnePiece
63. o_KD_CaFE_o
Level: 130
SP: 88288841
Guild: NO GUILD
64. EMTOS
Level: 130
SP: 84425448
Guild: BABIGOOD
65. BABIGOOD
Level: 130
SP: 82944614
Guild: BABIGOOD
66. THE_MOON
Level: 130
SP: 82840223
Guild: OnePiece
67. Crystalyn
Level: 130
SP: 80977103
Guild: NO GUILD
68. Crystal
Level: 130
SP: 80112057
Guild: OnePiece
69. Super_Sup
Level: 130
SP: 79763962
Guild: NO GUILD
70. Over__Q
Level: 130
SP: 77389922
Guild: NO GUILD
71. qweasdzcz
Level: 130
SP: 75582307
Guild: NO GUILD
72. Rashida
Level: 130
SP: 75011620
Guild: NO GUILD
73. Satr_Lord
Level: 130
SP: 73529504
Guild: NO GUILD
74. GoHaeri
Level: 130
SP: 71636085
Guild: OnePiece
75. CANTALOUPE
Level: 130
SP: 70773562
Guild: NO GUILD
76. YONG_
Level: 130
SP: 69696296
Guild: A_N_T
77. Sun
Level: 130
SP: 68015408
Guild: OnePiece
78. toast
Level: 130
SP: 67661003
Guild: NO GUILD
79. BABIBABI
Level: 130
SP: 67031699
Guild: BABIGOOD
80. Eminem_
Level: 130
SP: 64913453
Guild: NO GUILD
81. NiNeW
Level: 130
SP: 64680667
Guild: NO GUILD
82. Ez_Ez_
Level: 130
SP: 63741554
Guild: NO GUILD
83. ooPENDORAoo
Level: 130
SP: 62685339
Guild: BABIGOOD
84. NetsGood
Level: 130
SP: 62429445
Guild: BABIGOOD
85. OneDD
Level: 130
SP: 61389823
Guild: DiffeRence
86. Ollie
Level: 130
SP: 61182452
Guild: NO GUILD
87. Rosenah
Level: 130
SP: 60437666
Guild: NO GUILD
88. 0_InFiNiTy_o
Level: 130
SP: 60377784
Guild: A_N_T
89. Mystery
Level: 130
SP: 58873667
Guild: NO GUILD
90. Garnet
Level: 130
SP: 57490182
Guild: DiffeRence
91. Andromeda
Level: 130
SP: 56852229
Guild: NO GUILD
92. Balor
Level: 130
SP: 56812656
Guild: OnePiece
93. Feitan
Level: 130
SP: 55000057
Guild: SUICIDESQUAD
94. o_Darin_o
Level: 130
SP: 54939242
Guild: NO GUILD
95. SORITA
Level: 130
SP: 54098695
Guild: BABIGOOD
96. 0neDD
Level: 130
SP: 53608149
Guild: DiffeRence
97. Lung___Lek
Level: 130
SP: 53306669
Guild: A_N_T
98. YOSHIDA
Level: 130
SP: 53217039
Guild: NO GUILD
99. i_Kuy_
Level: 130
SP: 50184741
Guild: NO GUILD
100. SwEeTTT
Level: 130
SP: 49430841
Guild: Unique

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

EASY

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันพุธ
เวลา 14.00น. - 17.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Unique
ปิดบ้าน
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED