ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

Blackrouge & Silkroad | billionaire

1. SweeT
Level: 129
Gold: 47,512,699,505
Guild: Unique
2. o_Dew_o
Level: 130
Gold: 37,874,353,806
Guild: Unique
3. OP
Level: 7
Gold: 33,602,949,991
Guild: NO GUILD
4. Skyline
Level: 120
Gold: 18,729,064,216
Guild: Wars
5. Vampire
Level: 120
Gold: 18,702,705,216
Guild: IIALL_StaRll
6. 5_Seconds
Level: 117
Gold: 15,184,123,684
Guild: Wars
7. MACALOS
Level: 127
Gold: 14,376,521,109
Guild: IIALL_StaRll
8. zx123
Level: 101
Gold: 12,649,922,230
Guild: NO GUILD
9. _____ABC____
Level: 124
Gold: 10,594,658,230
Guild: Unique
10. BlueJam
Level: 102
Gold: 10,502,301,653
Guild: NO GUILD
11. G000
Level: 130
Gold: 10,435,761,192
Guild: NO GUILD
12. Jendeukie
Level: 111
Gold: 10,101,483,973
Guild: IIALL_StaRIl
13. aTYa
Level: 8
Gold: 9,799,484,752
Guild: NO GUILD
14. CARLOS
Level: 127
Gold: 9,049,028,597
Guild: Unique
15. ZODIAC
Level: 127
Gold: 8,403,146,265
Guild: IIALL_StaRll
16. ESPADAS
Level: 127
Gold: 8,054,266,696
Guild: Unique
17. BreTT_YounG
Level: 110
Gold: 8,032,489,275
Guild: NO GUILD
18. HANUMAN
Level: 124
Gold: 7,490,112,625
Guild: NO GUILD
19. AKIRA
Level: 107
Gold: 6,860,056,321
Guild: NO GUILD
20. qarew007
Level: 109
Gold: 5,664,833,763
Guild: CALL_OF_DUTY
21. KCD_Kem
Level: 109
Gold: 5,518,108,690
Guild: IIALL_StaRll
22. Milada
Level: 110
Gold: 5,477,167,888
Guild: UNITY
23. LighTNing
Level: 97
Gold: 4,562,921,532
Guild: NO GUILD
24. ANDAMAN
Level: 120
Gold: 4,488,054,575
Guild: KING_ARTHUR
25. PoponE
Level: 117
Gold: 3,887,491,501
Guild: NO GUILD
26. Maxima
Level: 120
Gold: 3,772,363,223
Guild: Wars
27. Bow27
Level: 97
Gold: 3,658,368,626
Guild: NO GUILD
28. Garfield
Level: 117
Gold: 3,575,456,450
Guild: Wars
29. Waccine
Level: 115
Gold: 3,218,563,583
Guild: NO GUILD
30. HonZA
Level: 126
Gold: 3,125,924,837
Guild: ALL_StaR
31. BOY
Level: 40
Gold: 3,102,672,963
Guild: UNlTY
32. Destiny
Level: 111
Gold: 3,084,284,720
Guild: NO GUILD
33. GodOFDusS
Level: 118
Gold: 2,990,854,924
Guild: Wars
34. Gaston
Level: 120
Gold: 2,915,507,151
Guild: UNITY
35. Kamikaze
Level: 123
Gold: 2,899,447,618
Guild: NO GUILD
36. _BronRoc_
Level: 101
Gold: 2,877,784,197
Guild: NO GUILD
37. Storm_Shadow
Level: 126
Gold: 2,844,458,311
Guild: UNITY
38. BarBarRaKan
Level: 96
Gold: 2,778,262,923
Guild: NO GUILD
39. TRIUMPH
Level: 126
Gold: 2,727,558,089
Guild: Unique
40. BETAGEN
Level: 126
Gold: 2,721,756,893
Guild: UNITY
41. SwEeTTT
Level: 129
Gold: 2,694,237,144
Guild: Unique
42. PaPsi
Level: 6
Gold: 2,475,086,946
Guild: NO GUILD
43. Dal2kNess
Level: 116
Gold: 2,398,046,951
Guild: NO GUILD
44. Online_Point
Level: 119
Gold: 2,387,323,585
Guild: NO GUILD
45. Artemis_ll
Level: 116
Gold: 2,215,952,218
Guild: NO GUILD
46. Alice
Level: 112
Gold: 2,205,867,974
Guild: SUICIDESQUAD
47. Nin
Level: 41
Gold: 2,177,166,110
Guild: UNITY
48. LoKaSunDEr_
Level: 113
Gold: 2,155,031,748
Guild: UsslaJ_lwaJ
49. llWizarDll
Level: 118
Gold: 2,112,296,479
Guild: IIALL_StaRIl
50. Aristotle
Level: 118
Gold: 2,108,486,017
Guild: NO GUILD
51. Online_Play
Level: 119
Gold: 2,098,525,423
Guild: NO GUILD
52. Milan
Level: 117
Gold: 2,086,814,709
Guild: NO GUILD
53. CreRicX
Level: 97
Gold: 2,040,968,572
Guild: NO GUILD
54. EEP_4R
Level: 125
Gold: 2,037,933,128
Guild: Unique
55. RIBORO
Level: 127
Gold: 1,931,874,008
Guild: ALL_StaR
56. NIKE
Level: 1
Gold: 1,864,216,020
Guild: NO GUILD
57. DemonLorD
Level: 125
Gold: 1,835,922,067
Guild: Unique
58. TaNoS
Level: 116
Gold: 1,828,457,980
Guild: NO GUILD
59. Yong
Level: 119
Gold: 1,798,568,488
Guild: SUICIDESQUAD
60. IIWizarDll
Level: 118
Gold: 1,797,719,513
Guild: IIALL_StaRII
61. BoSst
Level: 101
Gold: 1,771,782,343
Guild: NO GUILD
62. ROBUSTA
Level: 125
Gold: 1,749,771,213
Guild: UNITY
63. SHINTO
Level: 127
Gold: 1,731,034,229
Guild: UNITY
64. SKetchUP
Level: 117
Gold: 1,710,799,389
Guild: UsslaJ_lwaJ
65. ZOMBIE
Level: 120
Gold: 1,696,572,504
Guild: l_PLATINUM_l
66. NUMBER
Level: 117
Gold: 1,684,675,419
Guild: Wars
67. CHAOS
Level: 105
Gold: 1,680,259,069
Guild: NO GUILD
68. Crystal
Level: 115
Gold: 1,673,338,534
Guild: NO GUILD
69. Virgin
Level: 115
Gold: 1,661,735,161
Guild: NO GUILD
70. Gil__das
Level: 110
Gold: 1,631,381,123
Guild: NO GUILD
71. Asura
Level: 120
Gold: 1,612,446,646
Guild: Wars
72. IIWizarDII
Level: 118
Gold: 1,611,862,525
Guild: IIALL_StaRIl
73. Zander
Level: 120
Gold: 1,567,177,174
Guild: UNITY
74. Harp4
Level: 117
Gold: 1,541,143,538
Guild: NO GUILD
75. TenG2
Level: 110
Gold: 1,535,675,526
Guild: NO GUILD
76. BRADLEY
Level: 127
Gold: 1,521,373,505
Guild: NO GUILD
77. llWizarDIl
Level: 118
Gold: 1,516,235,855
Guild: IIALL_StaRII
78. WooDy__
Level: 126
Gold: 1,509,435,272
Guild: Unique
79. SeanCody
Level: 109
Gold: 1,454,927,453
Guild: NO GUILD
80. DEKDOI
Level: 109
Gold: 1,441,422,641
Guild: NO GUILD
81. BoaHanCock
Level: 126
Gold: 1,412,403,051
Guild: UNITY
82. CorVus
Level: 109
Gold: 1,407,918,772
Guild: NO GUILD
83. GoD
Level: 118
Gold: 1,400,029,643
Guild: l_PLATINUM_l
84. ZzzzozzzZ
Level: 115
Gold: 1,398,887,185
Guild: IIALL_StaRll
85. INT___FATHER
Level: 124
Gold: 1,398,641,113
Guild: NO GUILD
86. Superman
Level: 118
Gold: 1,375,345,194
Guild: IIALL_StaRll
87. PALADIN
Level: 120
Gold: 1,370,226,650
Guild: l_PLATINUM_l
88. SoraAoi
Level: 110
Gold: 1,334,926,895
Guild: NO GUILD
89. Anniversary
Level: 110
Gold: 1,324,516,065
Guild: NO GUILD
90. NerDz
Level: 57
Gold: 1,320,958,298
Guild: NO GUILD
91. Wedding
Level: 110
Gold: 1,313,467,651
Guild: Superiority
92. SDU_KUNG
Level: 121
Gold: 1,298,151,745
Guild: Unique
93. lIMaxCanDyIl
Level: 126
Gold: 1,218,491,724
Guild: AV_EMPIRE
94. Mystery
Level: 117
Gold: 1,212,541,885
Guild: IIALL_StaRll
95. AeKKuN
Level: 109
Gold: 1,209,683,815
Guild: NO GUILD
96. wi12
Level: 115
Gold: 1,208,267,015
Guild: NO GUILD
97. MasTerGT
Level: 106
Gold: 1,197,588,609
Guild: NO GUILD
98. Scarlet___
Level: 110
Gold: 1,192,776,152
Guild: Black_Clover
99. Roddio
Level: 115
Gold: 1,189,273,198
Guild: NO GUILD
100. ToNo
Level: 61
Gold: 1,187,313,067
Guild: NO GUILD

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

EASY

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันพุธ
เวลา 14.00น. - 17.00น.
Unique
ปิดบ้าน
ปิดบ้าน
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED