ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

Blackrouge & Silkroad | billionaire

1. I__Sell_Item
Level: 1
Gold: 189,146,763,393
Guild: NO GUILD
2. SweeT
Level: 130
Gold: 118,311,065,568
Guild: Unique
3. NoLand
Level: 125
Gold: 52,008,488,460
Guild: NO GUILD
4. JcKenZen
Level: 130
Gold: 46,074,647,455
Guild: A_N_T
5. G000
Level: 130
Gold: 40,369,891,363
Guild: G000
6. dasdqw
Level: 120
Gold: 29,865,370,286
Guild: NO GUILD
7. qwdsads
Level: 121
Gold: 29,692,869,267
Guild: NO GUILD
8. wqa
Level: 122
Gold: 28,000,575,476
Guild: NO GUILD
9. e88
Level: 121
Gold: 27,776,695,217
Guild: NO GUILD
10. e89
Level: 123
Gold: 27,254,301,859
Guild: NO GUILD
11. gjhkjh
Level: 120
Gold: 20,394,585,590
Guild: NO GUILD
12. qwda
Level: 121
Gold: 19,919,749,648
Guild: NO GUILD
13. QUEEN_LEGEND
Level: 125
Gold: 16,298,077,731
Guild: ALONE
14. 5_Seconds
Level: 130
Gold: 15,199,732,691
Guild: NO GUILD
15. MontBlanc
Level: 125
Gold: 13,331,916,292
Guild: NO GUILD
16. zx123
Level: 101
Gold: 12,649,922,230
Guild: NO GUILD
17. Asap
Level: 130
Gold: 12,051,837,572
Guild: NO GUILD
18. _PUBG_
Level: 120
Gold: 11,713,805,242
Guild: EXCALIBUR
19. BlueJam
Level: 102
Gold: 10,502,296,653
Guild: NO GUILD
20. Jendeukie
Level: 111
Gold: 10,101,483,973
Guild: IIALL_StaRIl
21. aTYa
Level: 8
Gold: 9,799,484,752
Guild: NO GUILD
22. _DarkSpirit_
Level: 130
Gold: 8,787,305,215
Guild: Unique
23. ManoroM
Level: 130
Gold: 8,733,738,492
Guild: Unique
24. Bill_Gates
Level: 1
Gold: 8,617,945,568
Guild: A_N_T
25. Helen_
Level: 1
Gold: 8,453,637,901
Guild: NO GUILD
26. G___M
Level: 130
Gold: 8,411,883,731
Guild: NO GUILD
27. BreTT_YounG
Level: 110
Gold: 8,032,489,275
Guild: NO GUILD
28. Skyline
Level: 130
Gold: 7,815,405,350
Guild: SUICIDESQUAD
29. Date
Level: 126
Gold: 7,814,362,417
Guild: NO GUILD
30. Asta
Level: 130
Gold: 7,613,544,061
Guild: SUICIDESQUAD
31. SDU_KUNG
Level: 130
Gold: 7,532,320,774
Guild: NO GUILD
32. porzo3
Level: 122
Gold: 7,010,424,452
Guild: UsslaJ_lwaJ
33. DarkSemerian
Level: 130
Gold: 6,945,976,440
Guild: NO GUILD
34. Halk
Level: 130
Gold: 6,873,574,121
Guild: oEternityo
35. kiki66
Level: 126
Gold: 6,723,807,843
Guild: NO GUILD
36. PinkiePie
Level: 130
Gold: 6,115,649,755
Guild: NO GUILD
37. GoToNa
Level: 130
Gold: 5,843,609,401
Guild: YoSd
38. a_Simon_a
Level: 130
Gold: 5,634,367,024
Guild: NO GUILD
39. your_coat
Level: 1
Gold: 5,615,414,034
Guild: NO GUILD
40. korin7
Level: 127
Gold: 5,557,993,880
Guild: A_N_T
41. KCD_Kem
Level: 109
Gold: 5,518,073,690
Guild: IIALL_StaRll
42. SDU_MAY
Level: 127
Gold: 5,458,881,869
Guild: NO GUILD
43. l2obinHood
Level: 130
Gold: 5,417,737,167
Guild: A_N_T
44. Suwat
Level: 126
Gold: 5,016,032,201
Guild: Unique
45. ok_k
Level: 1
Gold: 5,003,945,050
Guild: NO GUILD
46. Nonny
Level: 111
Gold: 4,945,800,593
Guild: NO GUILD
47. qarew007
Level: 109
Gold: 4,664,741,755
Guild: CALL_OF_DUTY
48. CANTALOUPE
Level: 130
Gold: 4,660,919,216
Guild: NO GUILD
49. NiNeW
Level: 130
Gold: 4,655,048,236
Guild: oEternityo
50. EllE__
Level: 130
Gold: 4,651,009,694
Guild: NO GUILD
51. Andromeda
Level: 130
Gold: 4,499,803,835
Guild: NO GUILD
52. Ireful_
Level: 130
Gold: 4,108,456,632
Guild: A_N_T
53. JuDas
Level: 127
Gold: 4,019,446,040
Guild: Unique
54. oooo0oooo
Level: 129
Gold: 3,978,553,920
Guild: A_N_T
55. IIJUSTINII
Level: 130
Gold: 3,965,343,621
Guild: SUICIDESQUAD
56. PoponE
Level: 117
Gold: 3,887,491,501
Guild: NO GUILD
57. Glock19
Level: 128
Gold: 3,839,438,414
Guild: Unique
58. ApexLegend
Level: 130
Gold: 3,818,437,145
Guild: NO GUILD
59. Punpun_
Level: 130
Gold: 3,708,360,683
Guild: OnePiece
60. Barbegon
Level: 116
Gold: 3,693,772,114
Guild: NO GUILD
61. WooDy__
Level: 130
Gold: 3,680,068,219
Guild: NO GUILD
62. Bow27
Level: 97
Gold: 3,658,368,626
Guild: NO GUILD
63. Sukishi
Level: 116
Gold: 3,599,863,914
Guild: NO GUILD
64. Zepay
Level: 130
Gold: 3,535,672,995
Guild: A_N_T
65. DESY
Level: 126
Gold: 3,271,290,677
Guild: Unique
66. Megatron1
Level: 130
Gold: 3,220,273,934
Guild: NO GUILD
67. SanJi
Level: 130
Gold: 3,214,422,781
Guild: EXCALIBUR
68. BOY
Level: 40
Gold: 3,102,672,963
Guild: UNlTY
69. GodOFDusS
Level: 118
Gold: 2,988,258,124
Guild: NO GUILD
70. _BronRoc_
Level: 101
Gold: 2,877,784,197
Guild: NO GUILD
71. 1Hz
Level: 109
Gold: 2,850,010,000
Guild: NO GUILD
72. ooJOoo
Level: 128
Gold: 2,780,196,114
Guild: A_N_T
73. BarBarRaKan
Level: 96
Gold: 2,778,174,670
Guild: NO GUILD
74. Noscus_
Level: 130
Gold: 2,751,088,710
Guild: NO GUILD
75. Tessa
Level: 130
Gold: 2,702,139,465
Guild: NO GUILD
76. Balor
Level: 130
Gold: 2,700,280,596
Guild: SUICIDESQUAD
77. Coupe
Level: 130
Gold: 2,675,775,986
Guild: NO GUILD
78. EVIL
Level: 130
Gold: 2,626,820,677
Guild: SUICIDESQUAD
79. dsagtr
Level: 42
Gold: 2,609,990,010
Guild: NO GUILD
80. PiZzaaA
Level: 130
Gold: 2,600,793,310
Guild: NO GUILD
81. GoHaeri
Level: 130
Gold: 2,515,104,468
Guild: SUICIDESQUAD
82. Suea_PerFact
Level: 129
Gold: 2,510,067,229
Guild: oEternityo
83. BLACK_JACK
Level: 124
Gold: 2,476,989,749
Guild: NO GUILD
84. ANDA
Level: 119
Gold: 2,462,570,645
Guild: NO GUILD
85. bullet
Level: 118
Gold: 2,405,493,124
Guild: NO GUILD
86. Dal2kNess
Level: 116
Gold: 2,398,046,951
Guild: NO GUILD
87. Online_Point
Level: 119
Gold: 2,387,323,585
Guild: NO GUILD
88. TheHawk
Level: 124
Gold: 2,348,904,472
Guild: oEternityo
89. Shabushi
Level: 116
Gold: 2,344,861,567
Guild: NO GUILD
90. MuLaNll
Level: 130
Gold: 2,333,915,145
Guild: NO GUILD
91. __Joe_
Level: 130
Gold: 2,324,860,923
Guild: Unique
92. OoJumanJioO
Level: 130
Gold: 2,243,820,219
Guild: oEternityo
93. Artemis_ll
Level: 116
Gold: 2,215,952,218
Guild: NO GUILD
94. Nin
Level: 41
Gold: 2,177,166,110
Guild: NO GUILD
95. Soda
Level: 130
Gold: 2,132,659,849
Guild: Unique
96. llWizarDll
Level: 118
Gold: 2,112,296,479
Guild: IIALL_StaRIl
97. Aristotle
Level: 118
Gold: 2,108,486,017
Guild: NO GUILD
98. E_Sport
Level: 1
Gold: 2,100,009,993
Guild: NO GUILD
99. Online_Play
Level: 119
Gold: 2,098,525,423
Guild: NO GUILD
100. Milan
Level: 117
Gold: 2,086,814,709
Guild: NO GUILD

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

EASY

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันพุธ
เวลา 14.00น. - 17.00น.
oEternityo
SUICIDESQUAD
ปิดบ้าน
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED