รายละเอียดหินเจาะ

 

 

หินเจาะส่วนอาวุธ

Killer Stone = Lv.1:คริติคอล 9% เพิ่มขึ้น, Lv.2:คริติคอล 11% เพิ่มขึ้น, Lv.3:คริติคอล 15% เพิ่มขึ้น
Free Stone(*หมายเหตุ3) = Lv.1:แก้สถานะติดStun (11 level), Lv.2:แก้สถานะติดStun (11 level), Lv.3:แก้สถานะติดStun (11 level)
Recovery Stone(*หมายเหตุ2) = Lv.1:HP 20%ฟื้นฟู, Lv.2:HP 30%ฟื้นฟู, Lv.3:HP 45%ฟื้นฟู, Lv.4:HP 60%ฟื้นฟู, Lv.5:HP 100%ฟื้นฟู
Spirit Stone = Lv.1:อัตราหลบหลีก 50% เพิ่มขึ้น, Lv.2:อัตราหลบหลีก 100% เพิ่มขึ้น, Lv.3:อัตราหลบหลีก 300% เพิ่มขึ้น
HP Stone(*หมายเหตุ1) = Lv.1:MaxHP 50% เพิ่มขึ้น 15วินาที, Lv.2:MaxHP 50% เพิ่มขึ้น 20วินาที, Lv.3:MaxHP 50% เพิ่มขึ้น 30วินาที
Accuracy Stone(*หมายเหตุ1) = Lv.1:อัตราโจมตี 50% เพิ่มขึ้น 10วินาที, Lv.2:อัตราโจมตี 100% เพิ่มขึ้น 20วินาที, Lv.3:อัตราโจมตี 300% เพิ่มขึ้น 50วินาที
Explosive Stone(*หมายเหตุ2) = Lv.1:ทำให้กระเด็น20%, Lv.2:ทำให้กระเด็น35%, Lv.3:ทำให้กระเด็น50%, Lv.4:ทำให้กระเด็น70%, Lv.5:ทำให้กระเด็น100%

 

 

หินเจาะส่วนเสื้อ

Attack Stone(*หมายเหตุ1) = Lv.1:พลังโจมตีกาย/เวทย์5% 10วินาที, Lv.2:พลังโจมตีกาย/เวทย์15% 15วินาที, Lv.3:พลังโจมตีกาย/เวทย์30% 30วินาที
Iron Stone(*หมายเหตุ1) = Lv.1:โจมตีกาย/เวทย์ดูดซัพ99% 7วินาที, Lv.2:โจมตีกาย/เวทย์ดูดซัพ99% 10วินาที, Lv.3:โจมตีกาย/เวทย์ดูดซัพ99% 15วินาที
Reflection Stone = Lv.1:สะท้อนการโจมตี15%, Lv.2:สะท้อนการโจมตี25%, Lv.3:สะท้อนการโจมตี35%, Lv.4:สะท้อนการโจมตี50%, Lv.5:สะท้อนการโจมตี70%
Genma Stone = Lv.1:เพิ่มระยะเวลาเบอเซิก 6วินาที, Lv.2:เพิ่มระยะเวลาเบอเซิก 10วินาที, Lv.3:เพิ่มระยะเวลาเบอเซิก 15วินาที
Gloden Stone = Lv.1:อัตราดรอบเงินเพิ่มขึ้น11%, Lv.2:อัตราดรอบเงินเพิ่มขึ้น12%, Lv.3:อัตราดรอบเงินเพิ่มขึ้น15%
Evolution Stone = Lv.1:Skill Point เพิ่มขึ้น11%, Lv.2:Skill Point เพิ่มขึ้น12%, Lv.3:Skill Point เพิ่มขึ้น15%
Agility Stone(*หมายเหตุ1) = Lv.1:อัตราหลบหลีกเพิ่ม50% 10วินาที, Lv.2:อัตราหลบหลีกเพิ่ม100% 20วินาที%, Lv.3:อัตราหลบหลีกเพิ่ม300% 50วินาที

 

 

หมายเหตุคูลดาวน์การกดใช้งานของหินเจาะ

(*หมายเหตุ1)Lv.1=คูลดาวน์5นาที,Lv.2=คูลดาวน์4นาที,Lv.3=คูลดาวน์2นาที

(*หมายเหตุ2)Lv.1=คูลดาวน์5นาที,Lv.2=คูลดาวน์4นาที,Lv.3=คูลดาวน์3นาที,Lv.4=คูลดาวน์2นาที,Lv.5=คูลดาวน์1นาที

(*หมายเหตุ3)Lv.1=คูลดาวน์1นาที,Lv.2=คูลดาวน์30วินาที,Lv.3=คูลดาวน์5วินาที

COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED