ระบบตีบวกไอเทมแลก Nova(D11) Set A/B และ Satan Set

 

ระบบตีบวกไอเทมแลก Nova(D11) Set A

1.ไอเทมD11โนว่า+10 1ชิ้นแลก แลกเซ็ตA 1ชิ้นอะไรก็ได้

 

ระบบตีบวกไอเทมแลก Nova(D11) Set B

1.ไอเทมD11โนว่าเซ็ทA+13รวมยัดยาBได้ แลกเซ็ตB 1ชิ้นอะไรก็ได้

2.ไอเทมD11โนว่าเซ็ทเซ็ตA +10 2ชิ้นแลก แลกเซ็ตB 1ชิ้นอะไรก็ได้

 

ระบบตีบวกไอเทมแลก Satan Set(Sun-D11)

1.ไอเทมD11โนว่าเซ็ทB ทุกชนิดอะไรก็ได้+14 รวมยัดยา 1ชิ้น แลกเซ็ต Satan Set(Sun-D11) ทุกชนิดอะไรก็ได้ ได้ 1ชิ้น

2.ไอเทมD11โนว่าเซ็ทB ทุกชนิดอะไรก็ได้+15 รวมยัดยา 1ชิ้น แลกเซ็ต Satan Set(Sun-D11) ทุกชนิดอะไรก็ได้ ได้ 2ชิ้น

3.ไอเทมD11โนว่าเซ็ทB ทุกชนิดอะไรก็ได้+16 รวมยัดยา 1ชิ้น แลกเซ็ต Satan Set(Sun-D11) ทุกชนิดอะไรก็ได้ ได้ 4ชิ้น

4.ไอเทมD11โนว่าเซ็ทB ทุกชนิดอะไรก็ได้+17 รวมยัดยา 1ชิ้น แลกเซ็ต Satan Set(Sun-D11) ทุกชนิดอะไรก็ได้ ได้ 8ชิ้น

5.ไอเทมD11โนว่าเซ็ทB ทุกชนิดอะไรก็ได้+18 รวมยัดยา 1ชิ้น แลกเซ็ต Satan Set(Sun-D11) ทุกชนิดอะไรก็ได้ ได้ 16ชิ้น

6.ไอเทมD11โนว่าเซ็ทB ทุกชนิดอะไรก็ได้+19 รวมยัดยา 1ชิ้น แลกเซ็ต Satan Set(Sun-D11) ทุกชนิดอะไรก็ได้ ได้ 32ชิ้น

7.ไอเทมD11โนว่าเซ็ทB ทุกชนิดอะไรก็ได้+20 รวมยัดยา 1ชิ้น แลกเซ็ต Satan Set(Sun-D11) ทุกชนิดอะไรก็ได้ ได้ 64ชิ้น

 

ระบบตีบวกไอเทมแลก Moon(D12)

1.ไอเทมD12โนว่า ทุกชนิดอะไรก็ได้+14 รวมยัดยา 1ชิ้น แลกเซ็ต Satan Set(Sun-D11) ทุกชนิดอะไรก็ได้ ได้ 1ชิ้น

2.ไอเทมD12โนว่า ทุกชนิดอะไรก็ได้+15 รวมยัดยา 1ชิ้น แลกเซ็ต Satan Set(Sun-D11) ทุกชนิดอะไรก็ได้ ได้ 2ชิ้น

3.ไอเทมD12โนว่า ทุกชนิดอะไรก็ได้+16 รวมยัดยา 1ชิ้น แลกเซ็ต Satan Set(Sun-D11) ทุกชนิดอะไรก็ได้ ได้ 4ชิ้น

4.ไอเทมD12โนว่า ทุกชนิดอะไรก็ได้+17 รวมยัดยา 1ชิ้น แลกเซ็ต Satan Set(Sun-D11) ทุกชนิดอะไรก็ได้ ได้ 8ชิ้น

5.ไอเทมD12โนว่า ทุกชนิดอะไรก็ได้+18 รวมยัดยา 1ชิ้น แลกเซ็ต Satan Set(Sun-D11) ทุกชนิดอะไรก็ได้ ได้ 16ชิ้น

6.ไอเทมD12โนว่า ทุกชนิดอะไรก็ได้+19 รวมยัดยา 1ชิ้น แลกเซ็ต Satan Set(Sun-D11) ทุกชนิดอะไรก็ได้ ได้ 32ชิ้น

7.ไอเทมD12โนว่า ทุกชนิดอะไรก็ได้+20 รวมยัดยา 1ชิ้น แลกเซ็ต Satan Set(Sun-D11) ทุกชนิดอะไรก็ได้ ได้ 64ชิ้น

 

ระบบตีบวกแลกไอเทมระดับเดียวกัน

1.ไอเทมD11โนว่าทุกชนิด +10 แลก ไอเทมD11โนว่าทุกชนิด อะไรก็ได้ 1ชิ้น

2.ไอเทมD11โนว่าเซ็ทAทุกชนิด +10 แลก ไอเทมD11โนว่าเซ็ทAทุกชนิด อะไรก็ได้ 1ชิ้น

3.ไอเทมD11โนว่าเซ็ทBทุกชนิด +10 แลก ไอเทมD11โนว่าเซ็ทBทุกชนิด อะไรก็ได้ 1ชิ้น

4.ไอเทมD11Satan Set(Sun-D11)ทุกชนิด +10 แลก ไอเทมD11Satan Set(Sun-D11)ทุกชนิด อะไรก็ได้ 1ชิ้น

5.ไอเทมD12โนว่าทุกชนิด +10 แลก ไอเทมD12โนว่าทุกชนิด อะไรก็ได้ 1ชิ้น

6.ไอเทมD12Moon(D12)ทุกชนิด +10 แลก ไอเทมD12Moon(D12)ทุกชนิด อะไรก็ได้ 1ชิ้น

 

ระบบแลกไอเทมระดับเดียวกัน(แบบไม่ต้องตีบวกแลก)

1.ไอเทมD11โนว่าทุกชนิด 5ชิ้น แลกไอเทมD11เซ็ทA 1ชิ้นอะไรก็ได้

2.ไอเทมD11โนว่าดีเซ็ทAทุกชนิด 5ชิ้น แลกไอเทมD11เซ็ทB 1ชิ้นอะไรก็ได้

3.ไอเทมD11โนว่าเซ็ทBทุกชนิด 5ชิ้น แลกไอเทมD11ซันเซ็ทซาตาน 1ชิ้นอะไรก็ได้

4.ไอเทมD12โนว่าทุกชนิด 5ชิ้น แลกไอเทมD12-Moon 1ชิ้นอะไรก็ได้

 

หมายเหตุ : สามารถแลกเปลี่ยนโดยแจ้งผ่านทางโปรแกรมแชทดิสคอร์ดของเซิฟเวอร์ให้IBซิปไปที่แอดมิน NoBiTa เวลา 20.00น. ถึง 21.00น. ทุกวันพุธ และวันเสาร์

 

 

 

 

COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED