รายละเอียดกล่องสุ่มโปรโมชั่น

 

ไอเทมทั่วไป ไอเทมแรร์
   
  กล่องสุ่มไอเทมNova (D11)   ชุดโฮคาเงะรุ่น 4 (ชาย)
  กล่องเหรียญบิทคอย(500เหรียญ)   ชุุดแสงอุษา (หญิง)
  Lucky Buff(10นาที) เพิ่มLucky15% Alchemy Probability15%   สัตว์เก็บของสไปเดอร์แมน
  สัตว์ขนของมังกรวิ่งไว7  
  เหรียญ100m  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED