ประกาศแจ้งการเปิด Open Bata

 

ทางทีมงาน Blackrogue & Silkroad ได้กำหนดเปิดเซิฟเวอร์ OpenBeta อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา9.00น. จึงเรียนมาให้ผู้เล่นทุกท่านได้ทราบ

 

COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED