กิจกรรมแจกพ้อยออนไลน์100point (Discord Chat)

 

- ระยะเวลากิจกรรม(สิ้นสุดไปแล้ว) สุ่มแจกโค๊ดรับพ้อยออนไลน์100พ้อยในช่วงเวลาดังกล่าว (อาจจะมีบางวันที่ไม่ได้จัดถ้าทีมงานติดธุระนะครับ)

- กิจกรรมง่ายมากๆแค่ผู้เล่นเข้าดิสคอร์ดของเซิฟเวอร์ จะสุ่มแจกในดิสคอร์ดใจช่วงเวลาดังกลาวเท่านั้น จำกัด10-20โค๊ดต่อวัน

- เมื่อผู้เล่นได้โค๊ดมาแล้วต้องรีบนำโค๊ดมาเติมที่หน้าเว็บไซต์หลัก โดยเติมผ่านเมนูเติมเงิน>เติมโค๊ดกิจกรรม(เมนูด้านบนสุดของเว็บไซต์) และกรอกรหัสที่ทีมงานสุ่มแจกในดิสคอร์ด งานนี้เน้นความไวใครดีได้

- เข้าดิสคอร์ดได้ทางลิงค์นี้ >>> Blackrogue Discord <<<

 

 

COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED