กิจกรรมสะสมเซ็ต ROC

 

 

     Set Roc ทั้งหมดจะมี 6 เซ็ต โดยแบ่งเป็นจีน 3เซ็ต ยุโรป 3เซ็ต ใน3เซ็ตแต่ละฝั่ง แบ่งเป็น เซ็ตเกราะหนัก เกราะหนัง เกราะผ้า ซึ่งเซิฟเราเปิดให้หาได้จากหลายทาง เช่น หาได้จาก บอสร็อคที่เขาวิหคที่เปิดปิดเป็นเวลา โอกาศดรอบ100% จำนวน 3ชิ้น ห้องบอสร็อคที่วาปเมืองฉางอัน ดรอบ 100% 3 ชิ้น บอสงูขาวดันจิ๋นซี ดรอบ 90% 1 ชิ้น จากดันซากเรืออับปาง ดรอบ 90% 1ชิ้น

 

เงื่อนไขกิจกรรม

- ผู้เล่นต้องสะสม Set Roc ให้ครบเพียง 1เซ็ต เซ็ตใดเซ็ตหนึ่ง ใน 6 เซ็ต เท่านั้น

- ผู้เล่นที่สะสมได้ก่อนคนแรกของแต่ละเซ็ต เท่านั้นที่จะได้รางวัล เพราะจะมีเซ็ตละ 1 รางวัลเท่านั้น

- ให้ผู้เล่นใส่ชุดครบเซ็ต มารับของรางวัลที่จีเอม พร้อมถ่ายรูป และติดต่อรับของรางวัลผ่านช่องทางดิสคอร์ดเท่านั้น

 

ระยะเวลากิจกรรม

- เริ่มตั้งแต่วันที่ 17/7/61 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีผู้เล่นมารับรางวัลไปจนครบ 6 รางวัล

 

ไอเทมของรางวัล

- สัตว์เก็บของบอสRoc 1ตัว

- กล่อง Gacha Box 50กล่อง

 

 

รายชื่อผุ้เล่นที่รับไอเทมรางวัลไปแล้ว

 

1.ชุดจีนGament ชื่อผู้เล่นที่สะสมครบเซ็ตก่อนคนแรกและรับรางวัลไปแล้วคือ "GodSeven"

2.ชุดจีนProtector ชื่อผู้เล่นที่สะสมครบเซ็ตก่อนคนแรกและรับรางวัลไปแล้วคือ "ยังไม่มีผู้เล่นสะสมครบ"

3.ชุดจีนArmor ชื่อผู้เล่นที่สะสมครบเซ็ตก่อนคนแรกและรับรางวัลไปแล้วคือ "ยังไม่มีผู้เล่นสะสมครบ"

4.ชุดจีนRobe ชื่อผู้เล่นที่สะสมครบเซ็ตก่อนคนแรกและรับรางวัลไปแล้วคือ "ยังไม่มีผู้เล่นสะสมครบ"

5.ชุดจีนLight Armor ชื่อผู้เล่นที่สะสมครบเซ็ตก่อนคนแรกและรับรางวัลไปแล้วคือ "ยังไม่มีผู้เล่นสะสมครบ"

6.ชุดจีนHeavy Armor ชื่อผู้เล่นที่สะสมครบเซ็ตก่อนคนแรกและรับรางวัลไปแล้วคือ "ยังไม่มีผู้เล่นสะสมครบ"

COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED