กิจกรรม Open Beta ท้าเก็บเลเวล

 

 

ไอเทมของรางวัล

อันดับที่ 1 หินImmotal D10 = 50ก้อน, ชุดแฟรี่(เลือกเพศได้), ฉายา "ผู้นำยุทธภพ"

อันดับที่ 2 หินImmotal D10 = 40ก้อน, ชุดแฟรี่(เลือกเพศได้)

อันดับที่ 3 หินImmotal D10 = 30ก้อน, ชุดแฟรี่(เลือกเพศได้)

อันดับที่ 4 หินImmotal D10 = 20ก้อน, ชุดแฟรี่(เลือกเพศได้)

อันดับที่ 5 หินImmotal D10 = 10ก้อน, ชุดแฟรี่(เลือกเพศได้)

อันดับที่ 6 หินImmotal D10 = 5ก้อน, ชุดแฟรี่(เลือกเพศได้)

อันดับที่ 7 หินImmotal D10 = 5ก้อน, ชุดแฟรี่(เลือกเพศได้)

อันดับที่ 8 หินImmotal D10 = 5ก้อน, ชุดแฟรี่(เลือกเพศได้)

อันดับที่ 9 หินImmotal D10 = 5ก้อน, ชุดแฟรี่(เลือกเพศได้)

อันดับที่ 10 หินImmotal D10 = 5ก้อน, ชุดแฟรี่(เลือกเพศได้)

 

กติกากิจกรรม

1.ผู้เล่นต้องเลเวลตัวละคร Lv.100

2.ผู้เล่น10ท่านแรกเท่านั้นที่เลเวลตัวละคร Lv.100 ถึงจะมีสิทธิ์รับรางวัลตามอันดับ 1 - 10

3.ไอเทมรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและการตัดสินของGMถือเป็นข้อสิ้นสุด

 

หมายเหตุ : ระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป จนถึง สิ้นเดือน มิถุนายน 2561

COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED